Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

238

Sáng 3-2, tại TP. Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2017), 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 – 24-2-2017). Dự lễ có các ông: Lê Thanh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân– Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND và UBND tỉnh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đảng viên tiêu biểu…

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại biểu dự lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Một đảng viên cao tuổi đến dự lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng.
Một đảng viên cao tuổi đến dự lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang đọc diễn văn điểm lại sự ra đời và quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Diễn văn khẳng định công lao to lớn của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vẻ vang trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, diễn văn cũng khẳng định, lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. 

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ông Lê Thanh Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, đồng sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu đẹp của cả nước.

Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu cho những Đảng viên cao tuổi đảng
Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu cho những Đảng viên cao tuổi đảng

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã  tặng, truy tặng huy hiệu cho 1.248 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang và ông Nguyễn Tấn Tuân đã  trao huy hiệu đảng viên cho 10 đảng viên tiêu biểu (cao nhất là 70 năm tuổi Đảng). 

 

Nguyễn Khắc Duy
Đồng chí Nguyễn Khắc Duy, cán bộ Thanh Thiếu Nhi Trường Học Tỉnh Đoàn đại diện Tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng.

 Nguồn X.T/ Báo Khánh Hòa