CAM RANH: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI

246

Báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 09/10/2017 tại Hội Trường Khu liên cơ Mặt trận – các đoàn thể thành phố Cam Ranh, đồng chí Cao Nho Trí – Bí thư Thành đoàn thay mặt đoàn đại biểu thành phố Cam Ranh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tới các đồng chí là Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư và Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc.

Cao Nho Trí báo cáo kết quả Đại hội tỉnh

Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI diễn ra từ trong 2 ngày 05 và 06/10/2017 tại Hội Trường 46 Trần Phú – Nha Trang, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến”. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ 10 mục tiêu lớn để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ đến, xác định các nhiệm vụ phong trào chương trình hành động cách mạng trong nhiệm kỳ;  thực hiện tốt 03 phong trào cách mạng: “Thanh niên tình nguyện” , “Tuổi trẻ sáng tạo” , “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” 03 chương trình đồng hành với thanh niên : “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; Đại hội đã bầu ra 45 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; 13 đồng chí Ủy Viên Ban Thường vụ; Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận tái cử Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Huỳnh Phương Minh, đồng chí Trương Tấn Hùng, đồng chí Bùi Hoài Nam tái cử Phó Bí thư tỉnh đoàn.

Ngay sau Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI vào cuộc sống.