CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

2994

 

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 02-CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh,

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

—————-

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với những nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

– Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh.

2. Yêu cầu: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; có tính hành động cụ thể; trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi.

B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

I. Công tác giáo dục

1. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022”; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.

2. Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

3. Định kỳ hằng năm, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên Trang Thông tin điện tử Khánh Hòa. Triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh và cơ sở.

4. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp tỉnh; tổ chức và nhân rộng các hình thức thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet;

5. Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Xây dựng và triển khai các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên.

6. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… và nhân các ngày kỷ niệm của tỉnh Khánh Hòa.

7. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cách mạng địa phương; thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, di tích văn hóa; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hằng năm. Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và chào cờ đầu tháng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp. Thành lập và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) ở các địa phương, đơn vị; định kỳ 2 năm tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng quê hương Khánh Hòa.

8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa, các hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu.

9. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Xây dựng và duy trì các chuyên mục giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt và các thông tin có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các ấn phẩm tuyên truyền, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn. Định kỳ tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng. Tổ chức hiệu quả các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách. Tuyên truyền, tổ chức tuyên dương gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”.

10. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018 – 2022”; tiếp tục triển khai Nghị quyết lien tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an. Cung cấp các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Định kỳ hằng năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý. Phối hợp với các ngành để giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến; xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

11. Kiện toàn và xây dựng kế hoạch hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên các cấp. Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và giao ban dư luận xã hội cấp tỉnh. Thường xuyên đăng tải những thông tin tích cực; có kế hoạch đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn – Hội trên mạng xã hội. 

12. Xây dựng các diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội góp phần đoàn kết, tập hợp, giáo dục và định hướng thanh thiếu nhi; thu hút người trẻ tiêu biểu, những người có khả năng tác động và ảnh hưởng tích cực mạnh mẽ đến giới trẻ tham gia; tập huấn nâng cao năng lực sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho cán bộ Đoàn; có kế hoạch đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

13. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn cho thanh thiếu nhi. Triển khai xây dựng mới một số thiết chế văn hóa phù hợp do Đoàn quản lý. Tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia các cuộc thi, hội diễn về loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống, các tại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Đội. Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thanh thiếu nhi.

II. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

* Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

14. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2022”. Tổ chức các đội trí thức trẻ (giảng viên trẻ và sinh viên xuất sắc chuyên ngành nông – lâm – ngư nghiệp), cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các sở, ngành các địa phương, đội ngũ du học sinh sau khi về nước tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đường trục thôn – xóm, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn.

15. Mỗi năm, Tỉnh đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên cấp tỉnh; mỗi huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường có ít nhất 01 công trình thanh niên cấp xã tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh  – An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị. Định kỳ 02 năm/lần, Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan thanh niên đô thị.

16. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2022”; chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu “Trồng mới 20.000 cây xanh”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân trong xử lý sự cố môi trường. Tham gia xử lý các điểm đen rác thải tại nông thôn; nhân rộng mô hình biến điểm rác thải thành vườn hoa; tổ chức các mô hình vận động thanh niên đi đầu thực hiện sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; hạn chế sử dụng túi ni lông; bỏ rác đúng nơi quy định…

17. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Xây dựng bộ công cụ để phổ biến pháp luật và văn hóa giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho thanh thiếu nhi. Duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Đăng ký đảm nhận các phần việc thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý an toàn giao thông. Tham gia tu sửa đường giao thông, xây dựng cầu, mở đường tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt và các tuyến đường bộ có khu công nghiệp, kinh tế; tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông.

18. Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng. Xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm. Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; phát triển mô hình dự án tình nguyện. Đảm bảo thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh).

19. Tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Tỉnh đoàn với các tỉnh, thành đoàn bạn; giữa các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong tỉnh tạo thành các cụm chiến dịch tổ chức trên các địa bàn trọng điểm. Kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Nâng cao vai trò kết nối, điều phối hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội.

* Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

20. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Triển khai mô hình mỗi cơ sở đoàn 1 hộp thư sáng kiến, mỗi đoàn viên thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo. Tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn sáng tạo trẻ trong các khu vực, giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất. Định kỳ hằng năm tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, Ngày hội sáng tạo trong các đối tượng thanh niên. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng, phát triển và khai thác Hệ tri thức Việt số hóa. Tổ chức bình chọn các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ qua phong trào “Ba trách nhiệm” và tuyên dương cán bộ, công chức trẻ giỏi.

21. Tổ chức các hoạt động đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng, tập trung các lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. 

22. Triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức. Phối hợp tổ chức các hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ trong thanh niên công chức, viên chức. Xây dựng các mô hình tư vấn, hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh. Tham mưu xây dựng các cơ chế vận động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực.

* Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

23. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Nâng cao hiểu biết, nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

24. Thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về Trường Sa thân yêu, hướng về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, duy trì tổ chức hiệu quả Ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương” và thực hiện các công trình thanh niên vì Trường Sa thân yêu, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, cho các cột cờ tại các đảo tiền tiêu. Tổ chức kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên với các đơn vị Vùng 4 – Hải quân, huyện đảo Trường Sa, các đơn vị biên phòng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tích cực ra khơi bám biển kết hợp đánh bắt hải sản với góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển.

25. Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

26. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nghị quyết liên tịch số 01, Nghị quyết liên tịch số 03 của Trung ương Đoàn với Bộ Công an; Kế hoạch số 9330 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) – Bộ công an. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học, công nhân lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở. Xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” trên địa bàn đô thị; các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “Bạn giúp bạn”, “Ánh sáng và niềm tin” và tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, đấu tranh chống buôn bán người, vượt biên trái phép.

III. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

* Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập

27. Triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Phối hợp tổ chức Hội thi tay nghề dành cho khối trường nghề. Định kỳ 01 năm/lần Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên”; phối hợp tổ chức các  cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Hội thi “Tin học trẻ”…

28. Vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế; vận động nguồn lực xây dựng các điểm trường, trường học cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

29. Tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên; “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh Trung cấp; “Học sinh 3 tốt” trong học sinh THPT; tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp.

30. Thành lập mới và rà soát, củng cố các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Tổ chức trưng bày, triễn lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ, dây chuyền sản xuất, mô hình quản lý mới.

31. Phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm ngoại ngữ trong sinh viên; hỗ trợ học sinh trong các trường trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp.

32. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

33. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn, hải đảo.

* Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

34. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2021”. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

35. Xây dựng các giải pháp và phân bổ hàng năm việc thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ thanh niên vay vốn với tổng mức dư nợ 120 tỷ đồng để làm kinh tế, học tập và các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, ưu tiên hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn và sinh viên, chú trọng lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo.

36. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho các đối tượng thanh niên. Xây dựng cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp. Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng; tổ chức Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia. Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội, Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

37. Triển khai thực hiện Đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2017 – 2022. Xây dựng các giải pháp và phân bổ hàng năm đối với chỉ tiêu Tư vấn hướng nghiệp cho 120.000.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên” .

38. Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ thanh niên, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án quy hoạch các trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên; triển khai nội dung về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương.

39. Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Định kỳ phối hợp tổ chức các Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi, giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lương Định Của”.

40. Tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông của Đoàn trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung trong đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT và phụ huynh học sinh). Phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Mở rộng địa bàn Chiến dịch “Tiếp sức người lao động”; tổ chức hành trình “Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”.

41. Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn vay, các điều kiện cần thiết để đoàn viên, thanh niên thành lập và nhân rộng các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; khai thác ứng dụng phần mềm di động “thanh niên với nông nghiệp” trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản.

* Chương trình Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

42. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng. Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.

43. Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Tiếp tục tổ chức các giải thể thao truyền thống trong sinh viên, đoàn viên thanh niên. Phát động cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên Việt Nam.

44. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên. Duy trì tổ chức các hoạt động liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, các ngày hội thanh niên. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo.

45. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; thực hiện chỉ tiêu xây dựng mới ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại mỗi xã, phường, thị trấn.

IV. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

46. Triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2018 – 2022. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trong đó phấn đấu Vận động và triển khai xây dựng được 50 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái và các công trình nước sạch cho thiếu nhi; bảo trợ ít nhất 500 em học sinh con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, sân chơi.

47. Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt hè tại địa phương. Các cấp bộ đoàn tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, xây dựng mới các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư được xây dựng mới. Tiếp tục triển khai các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, “Học làm người có ích”, “Hành trình trải nghiệm sáng tạo”… Mỗi năm Tỉnh Đoàn tổ chức 01 trại hè cho cán bộ chỉ huy Đội; mỗi xã, phường, thị trấn định kỳ hằng năm có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.

48. Triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em giai đoạn 2018 – 2022, trọng tâm là nâng cao năng lực của Đoàn, Hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tuyên truyền, phát huy hiệu quả vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin từ  Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

49. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em; phổ cập bơi lội và phòng phòng chống tai nạn thương tích cho 10.000 trẻ em. Phối hợp tham gia bảo vệ trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em. Các cấp bộ đoàn chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”; hướng dẫn cơ sở triển khai thí điểm mô hình “Bàn giao, quản lý trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè”; triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em; kế hoạch phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2017 – 2022.

50. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách sống đẹp, ý thức tuân thủ pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Sửa đổi tiêu chí danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” từng cấp; định kỳ tổ chức Đại hội hoặc Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ (cấp Liên đội vào cuối năm học; cấp huyện 5 năm 2 lần, cấp tỉnh 5 năm 1-2 lần). 

51. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động giáo dục chủ quyền trong thiếu nhi. Định kỳ hằng năm Hội đồng Đội tỉnh tổ chức trại huấn luyện kỹ năng cho đội viên, thiếu nhi, Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội.

52. Thành lập Hội đồng Đội các cấp, hoàn thành trong tháng 6/2018. Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên, Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội. Thực hiện nghiêm túc Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đổi mới các hình thức sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng. Tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. 

53. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo định kỳ hằng năm tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác Đội và thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục công lập.

54. Phát huy vai trò của hệ thống Nhà thiếu nhi trong phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

V. Công tác quốc tế thanh niên

55. Tăng cường mối quan hệ giữa Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Attapư, Chămpasắc (Nước CHDCND Lào), phát triển quan hệ với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, trong khu vực ASEAN, châu Á – Thái Bình Dương. Duy trì các hoạt động tình nguyện tại Attapư, Ngày hội thanh niên ASEAN định kỳ 2 năm/lần. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa trong bạn bè quốc tế và thu hút nguồn hỗ trợ, đầu tư của nước ngoài cho tỉnh. Tham gia và đóng góp tích cực cho các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về thanh niên trong các cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên. Triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác theo thỏa thuận hiện có với các nước lớn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga, Mỹ….); Phát triển quan hệ với các tổ chức thanh niên của các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

56. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam”. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đoàn; tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác quốc tế cho cán bộ đoàn các cấp; phát động phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; cử đại biểu tham gia đầy đủ các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế do Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên tổ chức; đăng cai tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế và đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á.

57. Khai thác các dự án phục vụ cho phong trào thanh thiếu nhi, tập trung các lĩnh vực liên quan đến kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, công dân tích cực, công dân toàn cầu, khởi nghiệp, phát triển cộng đồng, môi trường và phát triển bền vững, đào tạo lãnh đạo trẻ.

VI. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

* Công tác cán bộ đoàn

58. Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về công tác cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp đảm bảo tính chủ động, kế thừa và có tính mở, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

59. Ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ đoàn giai đoạn 2018 2022. Triển khai thực hiện chủ trương tăng cường đi cơ sở; dự sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh (cán bộ đoàn cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 02 tháng công tác tại cơ sở).

60. Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022”. Triển khai thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

61. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.

62. Định kỳ tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn, đoàn cơ sở giỏi. Hằng năm, khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc

* Công tác đoàn viên

63. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên; tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm.

64. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 65.000 đoàn viên. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Triển khai bộ tài liệu, công cụ cho cơ sở Đoàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn.

65. Đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng Đoàn phí.

66. Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Hng năm hướng dẫn triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn. Triển khai Hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên; Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

* Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

67. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. Triển khai Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02 giai đoạn 2018 – 2022.

68. Tích cực tham mưu cấp ủy về sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghiên cứu phương án sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đảm bảo quy định của Điều lệ Đoàn. Nghiên cứu đổi mới một số mô hình tổ chức đoàn như: Thành lập các chi đoàn khu chung cư; phát triển tổ chức Đoàn tại nơi cư trú của lao động nhập cư (khu nhà trọ), nhà lưu trú công nhân; thành lập các chi đoàn theo nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên như chi đoàn thanh niên công nhân đối với các xã có nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đóng tại địa phương; hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp theo phương châm ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động của thanh niên do Đoàn tổ chức.

69. Triển khai Kế hoạch phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Triển khai Hướng dẫn thực hiện mô hình “cơ sở Đoàn 3 chủ động”.

70. Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hằng tháng và sinh hoạt chi đoàn theo các chủ điểm. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn. Triển khai Hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt Đoàn toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa bàn đặc thù. Thực hiện nghiêm việc đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo Thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.

71. Xây dựng phần mềm công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp tỉnh đảm bảo tính liên thông, tương tác và cập nhật thường xuyên.

* Công tác kiểm tra, giám sát

72. Thực hiện kiểm tra định kỳ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp như: việc chấp hành Điều lệ Đoàn về công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, công tác xây dựng đoàn ở cơ sở, chế độ sinh hoạt đoàn, nguyên tắc tổ chức của Đoàn, việc thu, trích nộp và sử dụng đoàn phí; thực hiện các tiêu chuẩn cán bộ, đoàn viên theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn; kết quả việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; kết quả việc triển khai thực hiện 03 phong trào hành động cách mạng, 03 chương trình đồng hành với thanh niên; một số chương trình, đề án trọng điểm thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2022... Hằng năm, ban hành kế hoạch kiểm tra với nội dung cụ thể.

73. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; những vấn đề bức xúc của nhân dân.

* Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

74. Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn, đoàn viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm và có hành động cụ thể tham gia xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh. Các cấp bộ đoàn bố trí cán bộ đoàn trực tiếp làm thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, tăng cường định hướng chính trị cho các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Triển khai chủ trương mỗi đoàn viên giúp đỡ ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1).

75. Củng cố tổ chức, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở. Đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên. Tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên; đảm bảo trong nhiệm kỳ tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 70%.

76. Tổ chức các hoạt động tập hợp và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên khu vực đặc thù. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên. Kết nối hoạt động với các tổ chức thanh niên trong nước có tôn chỉ mục đích phù hợp với mục tiêu của Hội.

77. Triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2018 – 2022. Xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

78. Củng cố và phát triển các tổ chức thành viên; kết nối hoạt động với các tổ chức thanh niên tự phát trong nước có tôn chỉ mục đích phù hợp với mục tiêu của Hội, với các tổ chức thanh niên, sinh viên đang học tập ở nước ngoài thông qua mạng xã hội.

VII. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

79. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

80. Triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở. Hoàn thiện quy trình và các tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng. Kịp thời theo dõi, thống kê, có giải pháp phù hợp hàng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu 7.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đảm bảo ít nhất 6.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

81. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi. Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

82. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội các cấp. Phối hợp và triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành Đoàn các cấp, các chương trình phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.

83. Hằng năm, cấp bộ Đoàn căn cứ dự thảo văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, địa phương đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức cần phản biện và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Thực hiện phản biện xã hội đối với cơ chế, chính sách của một số cơ quan nhà nước liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Tỉnh Đoàn

1. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.

2. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội xây dựng các chương trình phối hợp công tác làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công tác.

3. Phân công các ban, bộ phận:

– Ban Tuyên giáo: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác tuyên truyền, giáo dục”; “Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc (trực tiếp tham mưu nội dung Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; “Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự áncuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”); Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

– Ban Tổ chức – Kiểm tra: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác cán bộ Đoàn”; “Công tác đoàn viên”; “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn”; “Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”; “Công tác kiểm tra, giám sát”; “Công tác quốc tế thanh niên”.

– Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư”; “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo” (trực tiếp tham mưu nội dung Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; “Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh”;Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt”). Phối hợp thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”.

– Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Phong trào Thanh niên tình nguyện” (trực tiếp tham mưu nội dung “Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội”, “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”), “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”.

– Ban Thanh thiếu nhi trường học: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”. Phối hợp tham mưu các nội dung: “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; tham mưu Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Văn phòng Tỉnh đoàn: Chủ trì tham mưu theo dõi việc thực hiện Chương trình hành động.

4. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trước 20/3/2018. Tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Tỉnh đoàn qua Văn phòng./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư

  TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

– Đ/c Nguyễn Ngọc Lương                

  Bí thư BCH TW Đoàn;     (b/c)

– BTG TW Đoàn; BTG Tỉnh uỷ;

– Các đ/c BCH Tỉnh đoàn;

– Các Ban Tỉnh đoàn

– Các huyện, thị, thành Đoàn,

  Đoàn trực thuộc;

– Lưu VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Nhuận