Cam Ranh tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2013 - 2014

108

Sáng ngày 17/02, tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Đồng Đội thành phố Cam Ranh phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức “Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2013 - 2014”. 

hoi thi TPT Doi gioi 1 - Cam Ranh tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2013 - 2014

Tham gia hội thi có 17 thí sinh là Giáo viên Tổng phụ trách Đội đến từ 34 đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn thành phố. Hội thi gồm có 4 phần thi: Sáng kiến kinh nghiệm, lý thuyết, thực hành, và năng khiếu. Thông qua hội thi lần này, nhằm tuyển chọn và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội giỏi, tạo điều kiện để Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm  tổ chức lớp học góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục và công tác Đội trường học. Đây còn là cơ sở để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố. Từ đó, giúp liên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Đồng Đội thành phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, để từng bước đáp ứng nhu cầu đổi mới nền giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)Đồng thời, tuyển chọn những Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi tham gia hội thi Giáoviên Tổng phụ trách đội Giỏi cấp tỉnh.

Hội thi sẽ bế mạc trao giải vào ngày 21/02.

 

Trung Duy

we love nha trangwe love nha trang