Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020

60

Ngày 25-8, Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

images5307862 H i doanh nh n tr  01 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 39 ủy viên, do ông Lương Thế Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang tái cử chức Chủ tịch Hội.

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào doanh nhân trẻ Khánh Hòa; tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa; tặng bằng khen cho nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc.

 

Ngoài ra, VCCI Việt Nam tặng bằng khen cho 6 doanh nghiệp xuất sắc trong Hội; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 doanh nghiệp xuất sắc; Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

images5307863 H i doanh nh n tr  02 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào doanh nhân trẻ Khánh Hòa

 

images5307864 H i doanh nh n tr  03 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa

 

images5307865 H i doanh nh n tr  04 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc

 

Dịp này, Câu lạc bộ Khởi nghiệp doanh nhân trẻ ra mắt do ông Lương Thế Hùng làm Chủ tịch. Bước đầu, một số doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ khởi nghiệp với số tiền là 240 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang ủng hộ 100 triệu đồng.

 

images5307866 H i doanh nh n tr  05 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
VCCI Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể

 

Được biết, sau 13 năm thành lập, Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa từ 58 hội viên đã phát triển lên hơn trên 200 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa đã phát huy hiệu quả vai trò kết nối, sức mạnh liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, qua nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Hội đã kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

 

images5307867 H i doanh nh n tr  06 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc

 

images5307868 H i doanh nh n tr  07 - Đại hội Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp hội viên với nhau, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp hội viên liên kết làm ăn, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Nguồn VĂN KỲ/BÁO KHÁNH HÒA ĐIỆN TỬ

we love nha trang