Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tặng xe lăn và học bổng cho đoàn viên bị khuyết tật Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

35

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh đã trao tặng một chiếc xe lăn trị giá 15.000.000 đồng và học bổng 500.000 đồng nhằm động viên tiếp sức đến trường cho em Cao Văn Hùng, đoàn viên Chi đoàn 29T1, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn khối giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đoàn trường đảm nhận đỡ đầu khoản học phí cho em Cao Văn Hùng cho đến khi ra trường.

dkccq tang xe lan hoc sinh 1 - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tặng xe lăn và học bổng cho đoàn viên bị khuyết tật Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa
Em Cao Văn Hùng nhận xe lăn và học bổng Đoàn khối trao tặng

Em Cao Văn Hùng là người dân tộc Raglai, bị liệt hai chân từ nhỏ. Mặc dù bị khuyết tật, em vẫn nỗ lực theo đuổi việc học tập, đạt kết quả tốt đồng thời hưởng ứng tích cực các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

we love nha trangwe love nha trang