Đoàn thanh niên và công tác “dân vận khéo” trong thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

1464
thap sang duong que dien khanh 640 32a8c

Nhận định về công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”.

Ý nghĩa lời dạy của Bác có thể hiểu là: Dân vận là vận động hết thảy mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân và mỗi người dân để thực hiện và làm nên sự nghiệp cách mạng của toàn dân mà ngày nay là lý tưởng phấn đấu cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo đó, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị mà trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội có vị trí quan trọng. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, vì tương lai của thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên đang nắm trong tổ chức của mình một lực lượng quần chúng hết sức to lớn và đặc biệt vì: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực…” Từ đó có thể khẳng định, thanh niên là một bộ phận to lớn, quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. 

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, những năm qua, với sự chăm lo, lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tầng lớp cán bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác dân vận, thể hiện trước hết qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, tính tích cực, năng động, sáng tạo, xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Tiêu biểu trong đó là công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nói chung, thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” nói riêng.

Từ năm 2013, Tỉnh đoàn phát động thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trong các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã làm việc với lãnh đạo các địa phương và các ngành liên quan về việc tạo điều kiện thực hiện công trình; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện công trình. Bên cạnh việc vận động trong đoàn viên thanh niên, Tỉnh đoàn và các đơn vị còn tăng cường vận động các đơn vị doanh nghiệp và bà con nhân dân cùng tham gia đóng góp thực hiện công trình. Hoạt động được đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trong toàn tỉnh, đặc biệt là bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt liệt hướng ứng. Ngày 22/3/2013, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đầu tiên được hoàn thành tại thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa với 2,3km điện đường chiếu sáng. Công trình được thực hiện bởi đoàn viên thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng đã giúp bà con thỏa lòng mong ước khi con đường quê mình được thắp sáng. Tiếp nối thành công đó, riêng trong năm 2013, với sự nỗ lực của đoàn viên thanh niên tại các đơn vị, sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của nhân dân, các mạnh thường quân, toàn tỉnh đã có trên 30km điện đường chiếu sáng thuộc công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được hoàn công và đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả dân sinh cao tại 24 xã với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Năm 2014, có thêm gần 20km điện đường chiếu sáng được thi công và đưa vào hoạt động. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở phối hợp cùng các đơn vị đã thi công thực hiện gần 20km công trình “Thắp sáng đường quê” tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của tỉnh. Theo đó, qua 02 năm thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã hoàn thành thực hiện “thắp sáng đường quê” trên 60 km đường tại 42 thôn thuộc các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng.

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được thực hiện thành công là nhờ những đóng góp về vật chất, ngày công lao động và trên hết là tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó còn có sự ủng hộ của bà con nhân dân các địa phương; sự tạo điều kiện, hỗ trợ về kinh phí, vật chất của nhiều đơn vị. Tiêu biểu trong đó, năm 2015, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đã trao tặng 230 triệu đồng hỗ trợ Tỉnh đoàn thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh.

Từ thành công của việc thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” nói riêng, các phong trào hành động của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới cũng như tham gia phát triển kinh tế – xã hội nói chung, có thể thấy rõ vai trò của công tác dân vận trong công tác thanh niên. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “… trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Vận dụng lời Bác dạy trong công tác thanh niên, đó là phát huy sức mạnh đoàn kết của thanh niên, mở rộng hơn nữa là sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong mọi hoạt động thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào của Đoàn cũng hoàn thành./.

Nguyễn Trọng Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn