Giới thiệu

Giới thiệu
Đoàn thanh niên tỉnh Khánh Hòa luôn luôn xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân Khánh Hòa.
Trụ sở: Tỉnh đoàn Khánh Hòa, số 06 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa.
Tel: (0258)3822346 – 3825218
Giải thưởng: Huân chương lao động hạng III