Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

50

Ngày 19/01/2018, tại trụ sở VNPT Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điêm cầu Khánh Hòa có đồng chí Huỳnh Phương Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ngoài ra còn có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa. Hội nghị còn diễn ra tại điểm cầu Trung ương Đoàn và chi nhánh VNPT các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương.

images 2018 01 hoi nghi truc tuyen quan triet nghi quyet dai hoi doan toan quoc lan thu xi dsc 0259 d840d - Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Kết hợp học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, bám sát Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Việc học tập Nghị quyết gắn liền với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp bộ Đoàn; Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Bình Dương

we love nha trang