Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Lưu trữ lịch tuần cũ

Lưu trữ lịch tuần cũ

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9/2013 đến ngày 29/9/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                      Nha Trang, ngày 20 tháng 9 năm 2013              ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/9/2013 đến...

Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                 Nha Trang, ngày13 tháng 9 năm 2013            ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ16/9/2013 đến 22/9/2013  ...

Lịch công tác tuần từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013

  TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày06 tháng 9 năm 2013              *****   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 09/9/2013...

Lịch công tác tuần từ ngày 02/09/2013 đến ngày 08/09/2103

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA       Nha Trang, ngày 30 tháng 8 năm 2013           ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ02/9/2013 đến...

Lịch công tác tuần từ ngày 26/08/2013 đến ngày 01/09/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                           Nha Trang, ngày 23 tháng 8...

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2103 đến ngày 25/8/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                                  Nha Trang, ngày 16 tháng 8 năm 2013            ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ19/8/2013 đến...

Lịch công tác tuần từ ngày 12/08/2013 đến ngày 18/08/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                         Nha Trang, ngày 09 tháng 8 năm 2013            ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 12/8/2013...

Lịch công tác tuần từ ngày 05/08/2013 đến ngày 11/08/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                                  Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2013          ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 05/8/2013...

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7/2013 đến ngày 04/8/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2013            ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/7/2013...

Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2013 đến ngày 28/7/2013

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                             Nha Trang, ngày 19 tháng 7 năm 2013              ***** LỊCH CÔNG...