Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về công tác dân tộc

31

Chiều 25/10, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban dân tộc ký kết chương trình giai đoạn 2013- 2017 nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

 1343 1 - Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về công tác dân tộc

 Đ/c Nông Quốc Tuấn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

đồng chí Phan Văn Mãi- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

cùng đại diện lãnh đạo hai bên ký kết chương trình phối hợp

Tham dự có đồng chí Nông Quốc Tuấn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Phan Văn Mãi- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các  Vụ của hai bên.

 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2012, hơn 3 năm qua hai ngành đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp, cụ thể: Hai ngành đã tích cực phối hợp, tham gia và góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc; lựa chọn tôn vinh các đại biểu dân tộc thểu số là đoàn viên thanh niên tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước các cấp; tổ chức giao lưu đại biểu thanh niên ưu tú các dân tộc thiểu số Việt Nam với đại biểu thanh niên các dân tộc thiểu số Trung Quốc năm 2010; Tổ chức Festival thanh niên các dân tộc Việt Nam năm 2011 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc” tuyên dương 300 đại biểu là thanh niên các dân tộc đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước; tổ chức "Lễ biểu dương và trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia, quốc tế và Đại học, Cao đẳng năm 2011 và 2012". Các hoạt động biểu dương, tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong những năm qua đã có tác dụng cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tự tin, phấn đấu vươn lên, làm tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhất là ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hàng năm các tổ chức Đoàn đều chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú người dân tộc thiểu số cho Đảng xem xét kết nạp…

 

Giai đoạn 2013- 2017, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Ủy ban dân tộc với các nội dung quan trọng như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam. Phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu; vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

 

Các cấp bộ Đoàn và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các mô hình, điển hình làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi dân tộc ở cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Phát huy các giải thưởng, học bổng của đoàn, nhất là Giải thưởng “Vừ A Dính” để hỗ trợ thanh thiếu nhi dân tộc. Hai ngành tăng cường các hoạt động phối hợp vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ nâng cao số lượng, chất lượng của Quỹ học bổng và Giải thưởng “Vừ A Dính”.

 

Hàng năm, phối hợp xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể đào tạo, tập huấn; biên soạn tài liệu, lựa chọn nội dung, giảng viên, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc và công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc các cấp.

 

Hai ngành phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, giữ gìn bản sắc văn hóa…cho thanh thiếu nhi dân tộc. Tham mưu cho chính phủ có chính sách hỗ trợ các Doanh nghiệp trẻ tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách phát triển các trang trại trẻ, doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã thanh niên, nhân rộng các mô hình thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.

Theo doanthanhnien.vn

we love nha trangwe love nha trang