Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V: Thông qua 17 nghị quyết

79

* Bầu bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế đối với ông Lê Văn Chín - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5-12, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V bước vào ngày làm việc thứ ba. HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 17 nghị quyết liên quan đến nội dung các tờ trình của HĐND, UBND tỉnh.

Trong thời gian làm việc, đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến những nội dung: hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tổng biên chế sự nghiệp; chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể thao, giáo dục; đặt tên đường trên địa bàn các phường thuộc thị xã Ninh Hòa; chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo; sửa đổi, bổ sung chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; hỗ trợ khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; việc đưa trí thức về công tác tại xã, phường trên địa bàn TP. Nha Trang để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung ông Lê Văn Chín - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa V.

images794574 Quang - Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V: Thông qua 17 nghị quyết
Bầu bổ sung Ủy viên Ban Pháp chế đối với ông Lê Văn Chín - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

Ngoài ra, HĐND tỉnh nghe báo cáo và thảo luận kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh”. Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh rà soát các đối tượng thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương, quy hoạch đồng bộ kết cấu hạ tầng cơ sở; rà soát nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp, nghiên cứu cơ chế, mô hình chính sách xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp cũng như quy trình thẩm định và phê duyệt giá bán nhà ở...

Ngày 6-12, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và họp phiên bế mạc.

we love nha trangwe love nha trang