NINH HÒA: Tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

278

Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có nhiều diễn biến phức tạp, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ, chăm sóc, sự phát triển và tương lai của trẻ em, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

Để chủ động giải quyết tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thị xã thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Ninh Hoà.

Thị Đoàn Ninh Hoà cùng cơ sở Đoàn xã, phường tham gia Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Ninh Hoà (vào ngày 13/6/2018 tại Hội trường A – UBND thị xã Ninh Hoà).

Buổi tuyên truyền thu hút 100 ĐVTN tham gia. Nội dung tổ chức buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các mối nguy hiểm và các điều kiện, khả năng, hoàn cảnh dẫn đến trẻ em bị xâm hại; các loại hành vi xâm hại và hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại, thực hành kỹ năng ứng phó, tự phòng ngừa, chống lại các hành vi xâm hại… qua đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa, ý thức trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, chăm sóc con em mình nói riêng và trẻ em nói chung.

phòng chống bạo lực học đường

we love nha trangwe love nha trang