Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Sinh hoạt chi Đoàn Nội dung sinh hoạt chi Đoàn

Nội dung sinh hoạt chi Đoàn

Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2012

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2012 ----------- I. Chủ điểm: “Vinh quang thanh niên Việt Nam”. II....

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 1 & 2 /2012

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1 & 2/2012 ----------- I. Chủ điểm: “Mừng Đảng quang vinh, mừng...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 12/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12/2011 ----------- I. Chủ điểm: “Truyền thống anh hùng của Quân...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 11/2011

  TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2011 ----------- I. Chủ điểm: “Hành động vì an sinh...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Truyền thống Hội ta”....

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Hướng về Trường Sa...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA   ----------   HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN   THÁNG 8/2011   -----------          ...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Đền ơn đáp nghĩa”,...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 4/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2011 -----------     I. Chủ điểm: “MỪNG NGÀY NON SÔNG THỐNG...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 3/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...