Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Theo dấu chân Bác Gương điển hình

Gương điển hình

Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Học tập và làm...

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu của Đoàn Khối...

Một cán bộ đoàn năng động

Hoạt bát, năng động và nhiệt tình là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với anh Trương Tấn Hùng - Trưởng...

Một cán bộ đoàn gương mẫu

Những năm qua, anh Cao Hiền, Bí thư Đoàn xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) là một cán bộ gương mẫu,...

Thủ lĩnh sinh viên năng động

Phát huy vai trò thủ lĩnh sinh viên, anh Thái Văn Tài - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên...