Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 28/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đại...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa...

Ngày 27/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất để...

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư...

Chiều ngày 26/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường, Đại hội đã nghe...

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 26/1, Đại hội làm việc tại Hội...