Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII

16

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

we love nha trang