Trung ương Đoàn - Ban Tôn giáo Chính phủ: Ký kết tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, giai đoạn 2013 - 2017

76
Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí: Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn, các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; ...
IMG 0012a - Trung ương Đoàn - Ban Tôn giáo Chính phủ: Ký kết tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, giai đoạn 2013 - 2017

Đồng chí Phan Văn Mãi (bên phải) - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và ông Nguyễn Thanh Xuân

- Phó Trường ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017

 
Theo đó, Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ đã thống nhất ký chương trình phối hợp, giai đoạn 2013 - 2017, trong đó: chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào tín đồ tôn giáo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; cung cấp thông tin về công tác thu hút, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; phối hợp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác thanh niên tín đồ tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, giúp cán bộ nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tôn giáo và kỹ năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Đoàn, Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thanh niên tín đồ tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tham gia tuyên truyền chống các hành vi truyền đạo trái phép, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan hoặc tiến hành những hoạt động chống đối, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức gặp mặt, tuyên dương các điển hình thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu ở cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc; xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội tại các địa phương có đông thanh niên tín đồ tôn giáo; xây dựng và duy trì tốt hoạt động của lực lượng cốt cán chính trị của Đoàn trong vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo…
 
Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh: Ký kết phối hợp là bước đánh dấu một bước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ trong công tác tôn giáo nói chung.
 
“Các cấp bộ Đoàn chuẩn bị tốt kiến thức về tôn giáo sẽ tiếp xúc được, tập hợp được thanh niên tín đồ tôn giáo, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp thanh niên tôn giáo” - đồng chí Phan Văn Mãi nói.
 
Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn, thông qua hợp tác giữa hai ngành nhằm nâng cao nâng cao năng lực, trang bị kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm công tác về tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội để xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo thật tốt.
Theo doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang