Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn kết nạp 01 đảng viên mới, trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí và trao thẻ đảng viên cho 7 đồng chí

335

Vừa qua, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Huỳnh Ngọc Trường – Phó Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn.
Theo Quyết định số 1782-QĐ/ĐUK ngày 28/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quyết định kết nạp đồng chí Huỳnh Ngọc Trường (sinh ngày 30/7/1981, quê quán Phổ Khánh – Đức Phổ – Quảng Ngãi) vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, yêu cầu đồng chí Huỳnh Ngọc Trường tiếp tục nỗ lực rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Chi bộ trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho 4 đồng chí: Nguyễn Lê Trân (Trưởng phòng Đào tạo Nhà thiếu nhi tỉnh), Nguyễn Ngọc Thảo (Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn), Đỗ Thị Xuân Huyền (Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn), Đỗ Thị Kim Anh (Chuyên viên Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn); trao thẻ đảng viên cho 7 đồng chí: Võ Thị Duyên (Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn), Phạm Ngọc Hải (Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn), Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn), Lê Thị Phi Nga (Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn), Thái Quang Thành (Trưởng phòng Phương pháp Công tác Đội Nhà thiếu nhi tỉnh), Nguyễn Duy Đôn (Phó phòng Hành chính Nhà thiếu nhi tỉnh), Trần Lê Thành Thu Thủy (Phó phòng Hành chính Nhà thiếu nhi tỉnh).