Khối thi đua 9 phường – thành phố Cam Ranh tổ chức Ra quân Tình nguyện Thu – Đông

293

Chiều ngày 21/10, Khối thi đua 9 phường trực thuộc thành phố Cam Ranh tổ chức ra quân tình nguyện Thu – Đông năm 2018 tại xã Cam Thịnh Tây.

Trong phong trào ra quân tình nguyện lần này, đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như: tổ chức trao 9 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà là 200.000đ; tổ chức cắt tóc miễn phí cho các bạn thanh thiếu nhi trên địa bàn xã; tổ chức giao lưu các trò chơi nhỏ, các trò chơi nhân gian giữa các cơ sở Đoàn phường và đơn vị xã Đoàn Cam Thịnh Tây.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên của khối phường hàng năm. Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng hướng về các địa phương đang xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Hồng Phượng