CAM RANH: Mở lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội có sở 2018

139

Sáng ngày 03/7/2018, Thành Đoàn Cam Ranh khai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở năm 2018. Dự khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn và hơn 80 học viên là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Đoàn các xã, phường.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở năm 2018
Quang cảnh lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở năm 2018

Trong 4 ngày, từ ngày 03/7 đến ngày 06/7/2018, lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ được các đồng chí báo cáo viên của Thành ủy, Tỉnh Đoàn và Thành Đoàn truyền đạt các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng,kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn kỹ năng truyền thông phòng chống dịch bệnh cho đoàn viên thanh niên; Vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; Phương pháp tổ chức 01 buổi sinh hoạt chi đoàn; Hướng dẫn các bài dân vũ quốc tế, múa hát thanh niên, kỹ năng hoạt náo; Hướng dẫn mô hình tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi; Phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

     Chương trình tập huấn là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố.