Trailer Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2022

431

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III sẽ diễn trong 02 ngày 09 & 10 tháng 11 năm 2018.

250 Đại biểu đại diện cho hơn 25.000 sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ có mặt tại Hội trường Thành ủy Nha Trang (số 22 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

#TrailerDaiHoi #HoiSinhVienKhanhHoa #DaiHoiIII