Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

2897

Trong năm 2019 chúng ta sẽ có các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng gắn với các đợt thi đua, chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn để tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc ta.

Được sắp xếp từ tháng 1-tháng 12, các bạn có thể tải về làm hình nền hoặc đặt báo thức ngày để không quên và có sự chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện quan trọng này nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể tải chi tiết hướng dẫn hình thức thực hiện và các câu khẩu hiệu để làm tuyên truyền trực quan tại đây:

Các ngày lễ lớn năm 2019 Ngày kỷ niệm quan trọng 2019