Ninh Hòa: Tổng kết công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

312

Sáng ngày 22/01, Thị Đoàn Ninh Hòa và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đón nhận huân chương lao động hạng Ba.

Về dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã; lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Thị ủy, lãnh đạo Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thị xã, 120 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở, các tập thể cá nhân được các cấp bộ Đoàn khen thưởng năm 2018.

Trong năm 2018 cấp bộ Đoàn trong thị xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua 03 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành với thanh niên của tổ chức Đoàn; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tổ chức Hội đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc trên lĩnh vực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhiều tấm gương điển hình trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn xã hội, sản xuất kinh doanh giỏi…, phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được phát triển sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác xây dựng Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị: chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên được nâng lên đáng kể, số thanh niên được kết nạp vào Đoàn, số đảng viên trẻ được kết nạp hằng năm đều tăng lên về chất lượng và số lượng, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, phương thức sinh hoạt, hoạt động không ngừng được cải tiến. Năm 2018 Thị Đoàn, Ủy ban Hội thị xã được Tỉnh Đoàn, UB Hội tỉnh xếp loại Xuất sắc toàn diện.

Đặc biệt tuổi trẻ thị xã Ninh Hòa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba với thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc giai đoạn năm 2013 – 2017.

Hội nghị đã nghe bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Trong dịp này Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân; Tỉnh Đoàn Khánh Hòa trao Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân; Thị Đoàn Ninh Hòa trao cờ dẫn đầu khối thi đua cho BCH Đoàn: phường Ninh Hiệp, xã Ninh Phước, xã Ninh Trung, xã Ninh Ích, Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, Đoàn cơ sở Công an thị xã; Ủy ban Hội thị xã trao cờ dẫn đầu khối thi đua công tác Hội cho Ủy ban Hội: phường Ninh Thủy, xã Ninh Phước, xã Ninh Thân, xã Ninh Hưng. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2018 được Thị Đoàn, Ủy ban Hội tặng giấy khen tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Thị Đoàn Ninh Hòa
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Thị Đoàn Ninh Hòa
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã trao cờ dẫn đầu khối thi đua cho cơ sở Hội.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã trao cờ dẫn đầu khối thi đua cho cơ sở Hội.