CAM LÂM: Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

260

Hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vào ngày 11/02, Huyện đoàn Cam Lâm cùng với Đồn Biên phòng Cam Hải Đông tổ chức hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tại  Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, các bạn đoàn viên thanh niên cùng với cán bộ, chiến sĩ và Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Cam Hải Đông đã trồng 150 cây xanh.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã tích cực tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 do địa phương tổ chức cùng ngày.

Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Từ đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và người dân về vai trò của trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hoàng Dũng