CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

9817

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA
***
Số: 04 -CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
———–
Chủ đề công tác năm: Năm Thanh niên tình nguyện.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Triển khai các Kết luận, Kế hoạch đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI ban hành.
 2. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
 3. Tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả.
 4. Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; tăng cường tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Tiếp tục thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn. Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 1. 100% cán bộ, đoàn viên và 85% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ban hành.
 2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
 3. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 15.000 ý tưởng, sáng kiến.
 4. Trồng mới ít nhất 10.000 cây xanh.
 5. Thực hiện 20km đường CTTN Thắp sáng đường quê bằng Năng lượng xanh; 10 công trình măng non ”Nâng bước em đến trường”; 15 công trình ”Mái ấm yêu thương”.
 6. Phối hợp với Ngân hàng CSXH chi nhánh Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh giải ngân vay vốn hơn 2 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng cho thanh niên khởi nghiệp trong năm 2019.
 7. Hỗ trợ có hiệu quả 05 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 8. Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp cho 25.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên.
 9. Xây dựng mới, sửa chữa và duy trì ít nhất 30 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.
 10. Hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 11. Kết nạp 13.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 1.500 đoàn viên ưu tú; phấn đấu 1.200 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

 1. Công tác giáo dục

– Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba khóa XI về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phổ biến, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên (sửa đổi 2018); triển khai và xây dựng bộ công cụ các bài học lý luận chính trị mới (đề cương các bài giảng, file các bài giảng, tài liệu hỏi đáp). Tổ chức tìm hiểu, thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học các bài học lý luận chính trị theo giáo trình và bộ công cụ mới. Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet.

Triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên yêu thích nghiên cứu, học tập, trau dồi lý luận của đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Củng cố, kiện toàn và tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng nòng cốt và cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là kỹ năng xử lý tình hình tại các điểm nóng hoặc khi phát sinh tình huống nhạy cảm có sự tham gia của thanh thiếu niên; phát triển đội ngũ cộng tác viên nắm bắt, định hướng tư tưởng và kịp thời cung cấp các thông tin chính thống cho thanh niên trên mạng internet. Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động; phát huy vai trò của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội của cán bộ đoàn. Tổ chức tập huấn báo cáo viên và Hội thi “Báo cáo viên trẻ giỏi” tỉnh năm 2019.

– Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 –2019) và 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019); Hành trình “theo dấu chân Bác”; chức Tọa đàm ‘Mãi mãi đi theo người”, tuần phim về Bác Hồ, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng về Bác… Tiếp tục duy trì xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên trang “Theo dấu chân Bác”.

– Tuyên truyền và tổ chức đợt hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, Hành trình đến các bảo tàng”, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp. Duy trì tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp.

– Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong đó tập trung cụ thể hóa các giá trị cốt lõi, nền tảng “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn” thành những tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng. Xây dựng các tuyến bài giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt, gương sáng thanh niên tình nguyện, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các báo của Đoàn. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, fanpage của các cấp bộ Đoàn – Hội; phát động Chiến dịch “Ngày làm việc tốt” theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Triển khai tổ chức Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách.

– Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng sau khi Luật được thông qua. Triển khai đồng loạt “Ngày pháp luật” tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018 – 2022”; Phối hợp với các ngành giáo dục pháp luật cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư.

 1. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện, tạo bước đột phá và giá trị gia tăng trong phong trào thanh niên tình nguyện. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ đoàn phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện. Tổ chức các cuộc thi ảnh về “Khoảnh khắc tình nguyện”, thi viết về “Gương sáng thanh niên tình nguyện”, thi viết nhật ký “Dấu ấn hành trình xanh”, “Dấu chân tình nguyện”…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thanh niên tình nguyện. Tổ chức các cuộc thi về phong trào thanh niên tình nguyện, nhằm đề xuất các giải pháp, sáng kiến hiến kế để phát triển phong trào trong thời gian tới. Tăng cường tuyến tin bài, nhất là các phóng sự chuyên sâu, chuyên đề về phong trào thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ đoàn, thường xuyên tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện. Tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 1999 – 2019. Tiếp tục tham mưu thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện.

Chú trọng đổi mới phương thức tổ chức triển khai trong các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông. Nâng cao tính sáng tạo trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; mỗi huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 01 mô hình mới trong triển khai 01 chương trình, 4 chiến dịch. Gia tăng hàm lượng tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các giá trị mới cho phong trào thanh niên tình nguyện; tổ chức các hoạt động tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ gắn liền với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; phấn đấu mỗi tháng mỗi cơ sở đoàn tổ chức được ít nhất 01 hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả vai trò điều phối, kết nối, dẫn dắt, định hướng của Đoàn, Hội đối với các hoạt động tình nguyện, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế; kết nối, tổ chức các hoạt động cho thanh niên nước ngoài tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Huy động nguồn lực, tập trung tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn trong tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng các điểm trường đẹp cho em, nhà nhân ái tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương; tham gia tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tăng cường tổ chức các hoạt động, xây dựng các đội hình tình nguyện chuyên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm.

Tiếp tục triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020”. Đoàn các cấp (tỉnh, huyện, xã) đăng ký đảm nhận, tham gia xây dựng và duy trì các công trình hạ tầng nông thôn; Thực hiện 100% chi đoàn ở nông thôn đăng ký đảm nhận và duy trì “Đoạn đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với lãnh đạo, ban giám hiệu và chỉ đạo Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thành lập các đội hình tình nguyện và xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Vận động thanh niên nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang.

Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. Mỗi cấp bộ Đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn đô thị. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh  – An toàn; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị, triển khai đồng loạt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng và triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2022”; chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Triển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch Hãy làm sạch biển… Thực hiện các công trình thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư. Kịp thời thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức vận động thực hiện sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; thực hiện phân loại rác tại nguồn. Hướng dẫn xây dựng và duy trì câu lạc bộ, đội hình thanh niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Tổ chức Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông và các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên về văn hóa giao thông; phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông về cuộc vận động “thanh niên với văn hóa giao thông”. Thành lập các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng, ứng cứu tai nạn giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao. Duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo. Triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ. Ngày hội sáng tạo trong thanh niên công nhân. Triển khai mô hình “Mỗi cơ sở đoàn 1 hộp thư sáng kiến”. Triển khai cuộc khi “Em yêu khoa học” với chủ đề “Tài năng công nghệ nhí” gắn với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thiếu nhi; triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”. Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo của thanh thiếu nhi trên hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn. Tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất; đưa chuyên đề về sáng tạo vào sinh hoạt đoàn, hoạt động tập thể của Đoàn, Hội, Đội. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất ý tưởng cho Hệ tri thức Việt số hóa.

Tổ chức các hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò giáo viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ trong hỗ trợ sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019. Tổ chức các buổi “Gặp gỡ các nhà khoa học”, “Nói chuyện với các chuyên gia” trên các lĩnh vực. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ các đề tài nghiên cứu được chuyển giao và ứng dụng thực tiễn. Duy trì các giải thưởng học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới, tập trung trong sinh viên, học sinh.

Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh, Hội thi Tin học trẻ năm 2018, hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ năm 2018, Giải thưởng Quả Cầu vàng”; phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Tổ chức cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng, Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực: giao thông thông minh, đô thị thông minh…

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức. Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VI năm 2019, Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ X năm 2019. Các cấp bộ đoàn phát động các đợt thi đua trong triển khai công việc, đề xuất các sáng kiến cải tiến, đơn giản hóa quy trình làm việc, thủ tục hành chính. Vận động, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương trong thanh niên nông thôn.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Củng cố, nâng chất lực lượng cốt cán chính trị trong nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tham gia giải quyết các “điểm nóng”; kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát sinh liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về Trường Sa thân yêu, hướng về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo. Tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa – Tết hải đảo”, Ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”, Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” và thực hiện các công trình thanh niên vì Trường Sa thân yêu. Tổ chức kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên với các đơn vị Vùng 4 – Hải quân, huyện đảo Trường Sa, các đơn vị biên phòng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tích cực ra khơi bám biển kết hợp đánh bắt hải sản với góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua phong tràoThanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”. Tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nhân dân rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

 1. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên; “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh Trung cấp; “Học sinh 3 tốt” trong học sinh THPT.

  Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn.

Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu; trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Triển khai Đề án thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp; đào tạo, tập huấn kỹ năng, nhận thức đúng đắn cho thanh niên, sinh viên trước khi khởi nghiệp về tri thức, kỹ năng, thách thức, vượt qua tâm lý thất bại trong khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Thực hiện triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tới năm 2025. Khuyến khích thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” trong sinh viên, thanh niên nông thôn. Tổ chức tuyên dương các điển hình thanh niên khởi nghiệp các cấp. Tổ chức các buổi đối thoại, diễn đàn gặp gỡ giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước; kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ về bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế. Hỗ trợ các sản phẩm khởi nghiệp tham gia các kênh bán lẻ, các kênh phân phối có sẵn, các kênh truyền thông mới; triển khai ứng dụng chatbot nosa “bản đồ số hoá nông sản” theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Triển khai Đề án “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022. Các cơ quan truyền thông của Đoàn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung trong đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và phụ huynh học sinh); Đoàn thanh niên trong nhà trường phối hợp tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm nghề nghiệp trong các cơ sở đào tạo, tổ chức, doanh nghiệp thông qua các mô hình, chương trình “Tôi chọn nghề”, “Bạn chọn nghề”, “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề”… Triển khai thực hiện các mô hình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn theo Quyết định 1760/2017/QĐ-TTg. Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, Sàn giao dịch việc làm; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động. Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp.

Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba về các giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế. Hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

– Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Thành lập các câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng.

– Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên: các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các tỉnh miền núi, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

– Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh thiếu nhi. Tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng, kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi.

 1. Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

– Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chủ đề năm học. Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thiếu nhi. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu  nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo; thiếu nhi là con công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ; thiếu nhi là học sinh các lớp học tình thương, trung tâm bảo trợ trẻ em, thiếu nhi phải mưu sinh sớm. Triển khai các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

– Triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em, trọng tâm là năng cao nâng lực của Đoàn, Đội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Tham mưu, tổ chức các hoạt động lắng nghe tiếng nói của trẻ em. Các cấp bộ đoàn phối hợp các đoàn giám sát liên ngành về thực hiện quyền trẻ em tại địa phương; theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em của các cơ quan có liên quan.

– Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục văn hóa đọc, phát huy tinh thần đam mê, nghiên cứu các bộ môn khoa học sáng tạo; các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, nâng cao kỹ năng thoát hiểm, tự bảo vệ của trẻ em.

– Tích cực vận động thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn mới. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi. Phát huy vai trò của hệ thống Nhà thiếu nhi trong phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

 1. Công tác quốc tế thanh niên

– Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa Việt Nam và các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên, củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống, phát huy vai trò trong Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới.

– Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam”: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về tầm quan trọng của việc sử dụng tiếng Anh. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các cuộc thi “Olympic tiếng Anh” cho các đối tượng thanh thiếu niên. Thành lập triển khai các đội hình tình nguyện chuyên về dạy tiếng Anh cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Đoàn các trường Trung học phổ thông; Đoàn khu vực thanh niên công chức, viên chức duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ tiếng Anh.

– Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp.

 1. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ đoàn

– Củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; chú trọng tham mưu tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ Đoàn chủ chốt để giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022”; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.

– Thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Định kỳ theo tháng hoặc quý cán bộ Đoàn học tập các chuyên đề lý luận chính trị, vấn đề thời sự trong nước và quốc tế. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội. Triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022.

– Tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn, Đoàn cơ sở giỏi; khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc.

6.2. Công tác đoàn viên

– Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm.

– Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới.

– Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên”. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1). Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Đổi mới công tác đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Triển khai thực hiện Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

– Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghiên cứu phương án sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình thực tiễn.

– Ban hành Kế hoạch phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

– Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”: chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn đã ban hành.

– Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của chi đoàn trên địa bàn dân cư, định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm. Đổi mới công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

– Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy làm công tác kiểm tra.

– Thực hiện kiểm tra định kỳ; tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung: việc triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI; việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn; việc chấp hành Điều lệ Đoàn về công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chế độ sinh hoạt đoàn, nguyên tắc tổ chức của Đoàn; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

– Đổi mới hình thức nhằm nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 46 HD/TWĐTN-BTC ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 47 HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện và tương đương năm 2019, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức đánh giá.

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

– Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn với Hội, hỗ trợ, phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Triển khai chủ trương mỗi đoàn viên giúp đỡ ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1). Củng cố tổ chức, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở.

– Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ và chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên.  

– Triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2018 – 2022. Xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

 1. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

– Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

– Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; giữa  Đoàn Thanh niên với các sở, ban, ngành. Tiếp tục triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.

– Triển khai Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư TW Đoàn;
– Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – PBT TT Tỉnh ủy (b/c);
– VP TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn, Ban TG TW Đoàn;
– TW Hội LHTN Việt Nam, HĐĐ TW;
– Trung tâm Thanh thiếu nhi miền Trung;
– VP TU, Ban DV TU; VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
– Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh;
– Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy tương đương;
– Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

 

  (Đã ký)

Bùi Hoài Nam

 
 
 

 

 

PHỤ LỤC
Các họa động trọng tâm năm 2019
(Đính kèm Chương trình số: 04-CTr/TĐTN-VP, ngày 25/01/2019)

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Tháng 1

Thực hiện công trình măng non Nâng bước em đến trường tại Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

TH

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019

VP

Thăm và tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

TN

Tổ chức lễ phát động chương trình công tác năm 2019 và Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và tuyên dương “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2017-2018

TH

Tháng 2

Lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện và Tết trồng cây

TN

Lễ ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2019 gắn chủ đề thi đua Tuổi trẻ Khánh Hòa xung kích, tình nguyện “Mừng sinh nhật Đoàn”; phát động phong trào “Năm thanh niên tình nguyện” 2019 và phát động thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

TN

Hoạt động Xuân tình nguyện

TN

Tháng 3

Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu 2019

TG

Ngày hội “Học sinh 3 tốt”, “ Học sinh 3 rèn luyện” năm 2019 và tuyên dương học sinh THPT tiêu biểu, tuyên dương “ Học sinh 3 rèn luyện”

TH

Hoạt động điểm Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp THCS

TH

Tổ chức Liên hoan thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi cấp tỉnh lần thứ I năm 2019

TH

Ngày đoàn viên thanh niên công nhân

TN

Tháng 4

Ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương” năm 2019, Hành trình Sinh viên vì biển đảo quê hương

TG

TC ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

ĐK

Hội trại huấn luyện viên cấp I và Liên hoan các Chi hội hoạt động tốt

ĐK

Hoạt động Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường

TN

Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị

TN

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa năm 2019

TH

Tổ chức Hội thi Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019

TH

Giám sát việc thực hiện Quy chế 289, triển khai, thực hiện điều lệ đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

TC

Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đoàn viên thanh niên

TN

Tháng 5

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, tuyên dương  Đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019)

TG

Tổ chức ngày hội đồng hành cùng Thanh niên công nhân, lao động trẻ và Hội thi Tiếng hát Thanh niên công nhân lần II năm 2019

TN

Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp cơ sở  năm 2019

TC

Chương trình Sắc màu của biển

VP

Liên hoan các đôi nhảy đẹp

ĐK

Tháng 6

Hội thi Báo cáo viên giỏi

TG

Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

TH

Hội nghị triển khai hoạt động hè năm 2019

TH

Học kỳ quân đội năm 2019

TH

Gala đồng hành với ĐVTN các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

TN

Hội trại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào thiếu nhi Khánh Hòa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

TH

Hội thao Học sinh, Sinh viên Khánh Hòa năm 2019

TH

Tháng 7

Lễ “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

TG

Lễ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

TH

Tổ chức Tập huấn đội ngũ cán bộ Phụ trách thiếu nhi năm 2019

TH

Lớp tập huấn TN dân tộc thiểu số, tôn giáo

ĐK

Tháng 8

Tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng cho ĐVTN

TN

Tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019

TH

Liên hoan gặp mặt con em gia đình chính sách

TH

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

TH

Lớp tập huấn cán bộ theo chức danh Bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn; Ủy viên BCH Tỉnh đoàn; lãnh đạo các ban Tỉnh đoàn

TC

Tổ chức “Liên hoan các nhóm nhảy học đường” tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2019

TH

Tháng 9

Hội nghị Tổng kết hoạt động hè năm 2018

TH

Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp lần thứ I năm 2019

TN

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024

ĐK

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh

ĐK

Thẩm định Bộ TCTĐ Khối Đoàn Trường ĐH, CĐ

TC, TH

Tháng 10

Triển khai Đặc san xuân 2020

TG

Ngày hội ASEAN kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN

TG

Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018

TH

Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Khánh Hòa

ĐK

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn trường học năm học 2018 – 2019

TH

Thẩm định Bộ TCTĐ Khối Huyện, thị, trực thuộc

TC,VP

Tháng 11

Hội thi tìm hiểu Luật An ninh mạng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

TG

Tuyên dương giảng viên, giáo viên trẻ tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

TH

Tháng 12

TC hoạt động vì người nghèo

ĐK

Cả năm

Thực hiện các CTTN tại Đề án xây dựng Nông thôn mới

TN

Hoạt động môi trường theo kinh phí của tỉnh

TN

Thi ấn phẩm tuyên truyền về lịch sử, văn hóa quê hương Khánh Hòa

TG