Hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên môn “Muối và cuộc sống”

449

Ngày 02/3, Liên đội THCS Võ Văn Ký đã phối hợp với tổ Hóa – Sinh – Thể dục tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Hóa học và kỹ năng phòng chống đuối nước tại Xí nghiệp muối Hòn Khói và khu du lịch Dốc Lếch – Thị xã Ninh Hòa.

Với bài học về một số muối quan trọng – Chương trình Hóa học lớp 9, học sinh được trực tiếp nghe người dân kể về quy trình sản xuất muối, tác dụng của muối Iốt đối với con người và ứng ụng của muối trong đời sống hàng ngày. Tại cánh đồng muối “Diêm dân học sinh” được trực tiếp tham gia vào quá trình thu hoạch muối cùng với người dân, qua đó các em thấy được giá trị và biết trân trọng thành quả lao động làm ra hạt muối của người dân. Tại khu du lịch Dốc Lếch học sinh được thực hành thuyết trình nội dung đã được nghe qua bài giảng của giáo viên và của người dân làm muối, trả lời câu hỏi và thực hiện các thí nghiệm hóa học liên quan đến nội dung bài học về Muối. Bên cạnh đó các em được trực tiếp tham gia buổi học thực hành về huấn luyện phòng chống đuối nước trên cạn cũng như tham gia cứu hộ trên biển.

Với việc tổ chức kết hợp kiến thức liên môn như Văn học, Sinh học, Vật lý, GDCD, vào môn Hóa học rất quan trọng. Kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo, giáo dục thêm những hiểu biết về môi trường, rèn luyện các kỹ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống và ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

Từ việc xây dựng mô hình trường học gắn liền với thực tiễn, nhà trường đang từng bước xây dựng cảnh quan trường lớp xanh – sạch – đẹp gắn với các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày của học sinh, giúp học sinh biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời kết hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động này luôn gắn với chủ trương đổi mới giáo dục, đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

Hội đồng Đội thành phố Nha Trang