CAM LÂM: Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường Tiểu học, THCS năm học 2019-2020.

258

Từ ngày 05/11 đến ngày 06/11, tại Nhà Thiếu nhi huyện Cam Lâm, Hội đồng Đội huyện Cam Lâm phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm mở lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên, Chi đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2019-2020. Tham gia lớp tập huấn có 93 Giáo viên Tổng phụ trách đội và các em đội viên là Ban Chỉ huy Liên, Chi đội của 31 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

 Trong thời gian 02 ngày triển khai, thực hiện chương trình tập huấn các đội viên và tổng phụ trách các trường được Hội đồng đội huyện hướng dẫn một số nội dung: Hướng dẫn chuyên môn công tác Đội, hướng dẫn thực hành Nghi thức đội và các bài múa hát tập thể, Truyền tin Morse, Semaphore, mật thư, gút dây ứng dụng trong cuộc sống, kỹ năng làm việc nhóm, thực hành các bài hát thiếu nhi, … Ngoài ra, các em còn được nghe báo cáo chuyên đề Luật trẻ em năm 2016 do Phòng LĐTB & XH huyện Cam Lâm truyền đạt.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kỹ năng sinh hoạt của Ban Chỉ huy Liên, Chi đội trong năm học 2019-2020, công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường, nâng cao kỹ năng thực hành và vai trò Chỉ huy đối với Liên, Chi đội. Đồng thời là dịp để các anh, chị Giáo viên – Tổng phụ trách Đội và các em đội viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực của bản thân.