Hội nghị ký kết Giao ước thi đua Khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh năm 2020

77

Sáng ngày 04/3, tại cơ quan Tỉnh đoàn Khánh Hòa (đơn vị Trưởng khối), Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nội dung đăng ký thi đua, quy chế thi đua. Toàn Khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…Sau khi thống nhất Quy chế hoạt động và thang bảng điểm. Hội nghị, đã tiến hành ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao trong năm 2020.