Trung ương Đoàn: Khai mạc Hội thảo khoa học Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 80 năm xây dựng cống hiến và trưởng thành.

133

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, triển khai các hoạt động của Năm Thanh niên và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011). Sáng ngày 02/3/2011 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – 80 năm xây dựng cống hiến và trưởng thành”.

PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn,
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo đề dẫn Hội thảo

Đến dự có đồng chí Đặng Quốc Bảo, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Mão, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Phùng Xuân Mạc, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội;  đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đồng chí trong BTV, BCH Trung ương Đoàn, lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và đặc biệt là sự có mặt của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ Đoàn các thời kỳ đã tham dự Hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; GS.TS Đặng Cảnh Thanh, Nguyên Viện trưởng Viên nghiên cứu Thanh niên; TS Đỗ Ngọc Hà, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên đã chủ trì hội nghị

80 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn, xứng đáng là lực lượng xung kích cách mạng. Có thể nói lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử và sự nghiệp  cách mạng của Đảng, của dân tộc trong công cuộc giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Hội thảo được tổ chức với mục đích nhìn nhận, đánh giá khách quan, khoa học những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng, khẳng định những bước trưởng thành, phát triển của tổ chức Đoàn trong 80 năm qua; đồng thời đặt ra những vấn đề tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện  nay, phát huy hơn nữa trí tuệ, nhiệt huyết của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Toàn cảnh hội thảo

Trên 50 bài tham luận với nội dung đa dạng, phong phú, bao quát cả về lý luận và thực tiễn, các tác giả sẽ khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử, cũng như đặt ra những vấn đề của thanh niên, của đất nước, đề xuất các định hướng, giải pháp để Đoàn tiếp tục đổi mới và phát triển.

Hội thảo được diễn ra trong 1 ngày, đây sẽ là nguồn tư liệu quý bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp thêm các cơ sở khoa học để các cấp bộ Đoàn tham khảo, ứng dụng.

Theo TW Đoàn