Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11

189

Sáng nay (5/10), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (Khóa 9. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đ/c Tô Huy Rứa ,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị  Ban chấp hành Trung ương Đoàn tiến hành kiện toàn công tác nhân sự, đồng ý rút danh sách 8 đồng chí khỏi Ban chấp hành và bầu bổ sung 1 đồng chí. Đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 9 tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và nghe quán triệt Chỉ trị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyên Bí thư thứ nhất TW Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức vụ Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa 9), thay đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh 2 nội dung quan trọng trong công tác Đoàn thời gian tới, đó là: tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết: “Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới thì việc phát huy sức trẻ, trí tuệ của thanh niên là hết sức cần thiết, và nhiệm vụ của tổ chức là phải chăm lo cho thanh niên. Về công tác xây dựng Đoàn, ưu tiên hàng đầu là chăm lo và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở; đẩy mạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bản lĩnh cách mạng cho thanh niên, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: năm 2012 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2012-2017), Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cần tìm tòi, sáng tạo và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng đồng bộ và toàn diện. Chú trọng quan tâm chăm lo và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, đổi mới phương thức giáo dục để các hoạt động của Đoàn tạo được sức hút với thanh niên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị: Đoàn cần làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong môi trường xã hội lành mạnh. Có biện pháp hữu hiệu thông tin, tuyên truyền, giáo dục thanh niên hiểu rõ đường lối của Đảng và Nhà nước, nhận rõ những luận điệu sai trái, nêu cao cảnh giác cách mạng, giúp hình thành bản lĩnh chính trị đúng đắn, vững vàng cho đoàn viên thanh niên. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hợp lý, phù hợp với xu thế biến động của tình hình thanh niên; quan tâm chăm lo và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chủ động quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa 9)

Theo website TW Đoàn