Hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

114

Sáng 21/5, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hoà tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân; xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp” gồm  2 phần. Trong đó, phần 1 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020, phân tích cụ thể kết quả thực hiện, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm; phần thứ 2 là phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 22 tiêu chí về kinh tế, văn hoá – xã hội, tài nguyên môi trường phát triển bền vững, xây dựng Đảng và 9 nhóm giải pháp chủ yếu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về bố cục, kết cấu, nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị. Hầu hết đại biểu đều nhất trí với bố cục, kết cấu của Dự thảo báo cáo chính trị, bên cạnh đó, góp ý một số nội dung về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ từ nguồn cán bộ Đoàn, phát huy vai trò Đoàn tham gia xây dựng Đảng; phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững văn hóa địa phương; quan tâm thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp cổ phần (kể cả doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước) bằng các cơ chế, chính sách phù hợp về vốn, về thuế và về điều kiện phục vụ tổ chức sản xuất; tăng cường chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập; nâng cao chất lượng đào tạo các trường đại học, cao đẳng; xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp; tăng cường các giải pháp thắt chặt việc triển khai an ninh mạng; bổ sung chiến lược cụ thể về khai thác và bảo vệ tài nguyên nước; xây dựng các phương án cụ thể về ứng phó với các loại hình thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nguồn quỹ dự phòng để kịp thời chi cho các tình huống khẩn cấp…

Đồng chí Bùi Hoài Nam phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội nghị.
Đồng chí Bùi Hoài Nam phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội nghị.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.
Các đại biểu thảo luận, tham góp ý kiến.

Công Thành