Đồng chí Bùi Hoài Nam tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

85

Sáng 5/6, Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ qua, dù có những khó khăn nhất định nhưng Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả đặc biệt là trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết với nhiệm vụ xây dựng Đảng; công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, đổi mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. Các chỉ tiêu đặt ra: Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc; hàng năm, Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn an ninh trật tự; 100% tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó phấn đấu 20% đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% gia đình cán bộ, đảng viên trong cơ quan đạt gia đình văn hóa; 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; kết nạp mới ít nhất 02 đảng viên/năm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ. Các Chi ủy viên gồm: Đồng chí Nguyễn Phương Doanh – Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh; Phạm Ngọc Hải –Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn; Nguyễn Khắc Duy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 đồng chí: Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Nguyễn Phương Doanh – Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn. Đồng thời, chia tay 2 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Chi bộ là đồng chí Huỳnh Phương Minh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Võ Thị Duyên – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (nay là Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh); khen thưởng 7 đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu và chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; định hướng tư tưởng trong thanh niên trước luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.