ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020 tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Nha Trang

18

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 và Tháng hành động vì môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, không được thực hiện hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt bằng các loại hóa chất, xung điện, thuốc nổ. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Tp. Nha Trang.

Tại đây, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tham gia thả 1,1 triệu tôm giống, cá giống và sinh vật biển các loại với tổng trị giá gần 150 triệu đồng, được vận động xã hội hoá từ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản. Hoạt động thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa tích cực trong việc đẩy mạnh việc bảo tồn, phát triển tự nhiên cũng như duy trì đa dạng sinh thái cho khu vực. Đồng thời, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thả cá bản địa về thiên nhiên để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, đa dạng hóa thành phần giống loài trong các thủy vực tự nhiên.

Một số hình ảnh hoạt động: