Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia giao lưu chuyên đề “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

21

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; nhằm tuyên truyền việc kế thừa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần tích cực xây dựng cộng đồng hạnh phúc; ngày 30/6/2020, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu chuyên đề “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Chương trình với sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Phụ trách bộ môn Tâm lý, Khoa Lý luận cơ bản Trường Đại học Khánh Hòa cùng hơn 200 bạn đoàn viên, thanh niên thành phố Nha Trang