Tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2020

81

Nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức thay đổi hành vi có hại, duy trì hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV đến ĐVTN, trong 02 ngày 29-30/6, Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho ĐVTN trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn đã được nghe Bác sĩ Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa chia sẻ về các nội dung: Lợi ích của việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Dự thảo những vấn đề sửa đổi của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn sau khi kết thúc buổi tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương của mình nói riêng và tại cộng đồng nói chung, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống HIV/AIDS.