Thẩm định Đề án thành lập TP. Cam Ranh

131
Ngày 29-10, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ để thẩm định Đề án thành lập TP. Cam Ranh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Theo Đề án này, TP. Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ hiện trạng diện tích đất tự nhiên, dân số và kết cấu hạ tầng đô thị của thị xã Cam Ranh bao gồm: 15 đơn vị hành chính như hiện nay (6 xã và 9 phường), với diện tích 32.501ha, dân số 128.358 người. Việc thành lập TP. Cam Ranh là thực sự cần thiết, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị của cả nước trong giai đoạn hiện nay và định hướng chung quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước đối với đơn vị hành chính là đô thị loại III, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cam Ranh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến phân tích, đánh giá những tiêu chí về phân loại đô thị của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đoàn công tác của Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh cần xem xét, rà soát thống nhất và bổ sung số liệu về hộ nghèo, thu ngân sách… vào Đề án. Ngoài ra, tỉnh cần khẩn trương thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Cam Ranh, có kế hoạch và tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cam Ranh cũng như có cơ chế chính sách rõ ràng để khuyến khích đầu tư vào Cam Ranh.

B.K

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử