Hôm nay, 12 – 1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội: Khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng

89
Các đại biểu dự Đại hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng qua, 11-1, Ðoàn đại biểu dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu, cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng và toàn thể các đại biểu dự Ðại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Ðảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ: “Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tiếp đó, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Huỳnh Ðảm; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, các đồng chí Trưởng Ðoàn đại biểu đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của Ðoàn mang dòng chữ: “Ðời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

{youtube}E-DGZKQBY-s{/youtube}

 

Theo Báo Nhân Dân