Phỏng vấn các đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban dân vận thành ủy Hải Phòng: Xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

151

 


PV: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðảng ta đã ra Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH. Xin đồng chí cho biết, Nghị quyết đó được triển khai thực hiện ở địa phương như thế nào?

Ðồng chí Nguyễn Hữu Doãn: Hải Phòng là thành phố cảng, thành phố công nghiệp, là cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam.

 

Ðảng bộ thành phố luôn xác định công tác xây dựng và phát triển giai cấp công nhân (GCCN) là nhiệm vụ chiến lược, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, trên mọi địa bàn. Ngay sau khi Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) Về tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước được ban hành, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố tham mưu xây dựng Ðề án để Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết 26 ‘Về tiếp tục xây dựng GCCN Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH’. UBND thành phố tiến hành khảo sát xây dựng Ðề án quy hoạch nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân lao động (CNLÐ) ở các khu công nghiệp, phối hợp các ngành thực hiện chương trình đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho CNLÐ.

Cấp ủy, công đoàn các cấp đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết thiết thực, phù hợp thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung chủ yếu: Xây dựng GCCN Hải Phòng lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp, yêu nước, yêu CNXH, vững vàng trước những khó khăn, thách thức hiện nay. Ðội ngũ công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, ngành và đơn vị. GCCN Hải Phòng phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Ðảng bộ thành phố, xây dựng Hải Phòng thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020 từ ba đến năm năm.

Sau ba năm triển khai thực hiện các nghị quyết nói trên, đội ngũ CNLÐ Hải Phòng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, ra sức xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

PV: Từ thực tế ở Hải Phòng, đồng chí có kiến nghị gì với Ðại hội Ðảng về xây dựng GCCN  trong thời gian tới?

Ðồng chí Nguyễn Hữu Doãn: Ðể GCCN Việt Nam nói chung và đội ngũ CNLÐ thành phố Hải Phòng nói riêng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước và thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH, tôi xin có mấy kiến nghị:

Một là, cần tiếp tục xây dựng đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật, nhất là pháp luật lao động, kiểm tra, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vi phạm pháp luật lao động. Ngăn ngừa những mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp lao động có thể xảy ra.

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ CNLÐ. Hiện nay, nội dung đào tạo nghề tại các trường còn nặng về lý thuyết, ít thực hành. Vấn đề chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật, lành nghề, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố trong những năm tiếp theo luôn là thách thức lớn.

Ba là, quan tâm hơn nữa công tác phát triển Ðảng trong đội ngũ CNLÐ, nhất là ở các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bốn là, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc như: tiền lương, nhà ở, nhà lưu trú công nhân, nơi sinh hoạt văn hóa, nhà trẻ,… ở các khu công nghiệp.

Năm là, đề nghị Nhà nước có cơ chế, chính sách cụ thể về quỹ đất, nguồn tài chính nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho CNLÐ mua trả góp hoặc thuê với giá ưu đãi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

NGÔ QUANG DŨNG

(Thực hiện)

Theo Báo Nhân Dân