Noah đóng thuyền

105

Nếu sống ở Mỹ vào thế kỷ 21, Noah sẽ không thể đóng nổi con thuyền để vượt qua đại hồng thủy.

Chúa nói với Noah: Sáu tháng nữa ta sẽ cho mưa tới khi cả mặt đất ngập trong nước và mọi ma quỷ đều bị diệt. Ta muốn con đóng một con thuyền to, đưa lên đó 2 con thú vật mỗi loài. Đây là thiết kế con thuyền.

Sáu tháng trôi qua, mây kéo đến đầy trời và bắt đầu có mưa. Noah vẫn ngồi trước sân mà khóc. Chúa bèn hỏi:

– Vì sao con vẫn chưa đóng thuyền ?

– Ôi, tha lỗi cho con – Noah trả lời – Con đã cố hết sức, nhưng có nhiều thứ phát sinh. Thiết kế người đưa cho con không phù hợp với quy chuẩn của thành phố nên con phải sửa lại. Thành phố nói con vi phạm quy hoạch không gian vì đóng cái thuyền ngay trước sân nhà, con phải đi xin phép. Bên kiểm lâm đòi có giấy phép khai thác gỗ. Bên bảo vệ quyền lợi động vật kiện con vì bắt các con thú. Cơ quan môi trường đòi có báo cáo đánh giá tác động môi trường do lũ lụt. Cơ quan quản lý tài nguyên và nguồn nước muốn có bản đồ ngập lụt dự kiến. Thuế vụ tịch thu tài sản vì bảo rằng con định trốn thuế bằng cách trốn ra nước ngoài. Ủy ban bảo vệ bình quyền thì nói con thuê quá ít nhân công nhập cư. Xin người thứ lỗi, nhưng con không thể đóng xong con thuyền này trong ít nhất 5 năm.

Noah nói xong, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu sáng. Noah ngước lên và nói:

– Chúa nhân từ, phải chăng người không muốn hủy diệt mặt đất nữa ?

– Đúng thế, Chính phủ đã làm việc đó rồi.

* California bị ngập. Khi nước dâng lên, có một người đứng trên thềm nhà. Có một người khác chèo thuyền tới, nói: Anh hãy lên thuyền, tôi sẽ cứu anh. Người trên nhà nói: Không, tôi tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu tôi.

Nước vẫn dâng lên. Người nọ phải dời lên gác hai. Có một người đi xuồng máy tới nói: Anh hãy lên đây, tôi tới để cứu anh. Nhưng người trong nhà vẫn từ chối: Xin cám ơn, tôi tin vào Chúa và sẽ chờ Chúa cứu vớt.

Chẳng mấy chốc lũ lên ngập nhà, người nọ phải đứng trên mái nhà. Một chiếc máy bay trực thăng bay tới, thả dây xuống. Viên phi công bảo người trên mái nhà hãy leo lên. Nhưng người nọ chỉ nói với viên phi công: Tôi tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu tôi.

Cuối cùng ngôi nhà ngập hoàn toàn, người nọ lên thiên đường. Anh ta được gặp Chúa, và hỏi vì sao Chúa không cứu anh khi anh đặt hết lòng tin vào Chúa. Chúa bèn nói: Ta đã gửi tới một con thuyền, một xuồng máy và một phi cơ lên thẳng rồi, con còn muốn gì nữa ?

Cả Hai