Tuần lễ nghề nghiệp

136
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
*******
Số :   33/HD-TĐ
Nha Trang, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm
——————–

 I. NỘI DUNG:
1. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho cán bộ Đoàn – Hội cấp huyện, thị, thành và phường xã. Nội dung tập huấn: tổng quan đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015, kỹ năng tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, tình hình lao động và thị trường lao động; các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ thanh niên học nghề, giải quyết việc làm.
Việc tổ chức tập huấn có thể được tổ chức lồng ghép vào các lớp chuyên đề hoặc kết hợp công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ở các huyện, thị, thành phố.
 2. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh: Phối hợp với lãnh đạo, ban giám hiệu các trường THCS, THPT tổ chức báo cáo chuyên đề về hướng nghiệp, thông tin tình hình đào tạo nghề, nhu cầu lao động có tay nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp, các cơ sở đào tạo, các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề đào tạo phù hợp; tổ chức tham quan thực tế tại các cơ sở đào tạo và các công trình, nhà máy, doanh nghiệp để học sinh có thêm thông tin, hình ảnh thực tế về nghề nghiệp và điều kiện làm việc.
3. Tổ chức các hoạt động giao lưu, diễn đàn đối thoại giữa đoàn viên học sinh, sinh viên với doanh nhân trẻ hoặc những người thành đạt trong lập thân, lập nghiệp nhằm giúp đoàn viên học sinh, sinh viên lựa chọn định hướng con đường phát triển nghề nghiệp và việc làm cho bản thân.
4. Tổ chức biểu dương, tôn vinh học sinh, sinh viên giỏi nghề, tôn vinh “Người thợ trẻ giỏi” và trao học bổng học nghề cho đoàn viên thanh niên.
5. Tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho thanh niên. Mời các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng tham gia tư vấn và tuyển lao động trực tiếp tại ngày hội. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về ngành nghề, qui trình đào tạo và việc làm sau khi tốt nghiệp của những ngành nghề mũi nhọn tại địa phương, ngành nghề theo xu hướng phát triển của thị trường lao động.
6. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ vay vốn học tập, vay vốn sản xuất kinh doanh, vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao động).
7. Tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi nâng cao kỹ năng lao động, kỹ năng làm việc, kỹ năng tác nghiệp, nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên tại các đơn vị doanh nghiệp.
II. HÌNH THỨC – CÁCH THỨC TỔ CHỨC:
1. Các huyện, thi, thành Đoàn thiết kế tổ chức các nội dung nghề nghiệp việc làm dưới dạng Tuần lễ Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm tiến hành trong Tháng Thanh niên 2010 (khoảng thời gian từ 6/3/2010 đến ngày 13/3/2010).
2. Đoàn các trường THPT, các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức Hành trình đến với trường nghề, làng nghề; tổ chức Ngày hội nghề nghiệp và việc làm với các nội dung tại mục I.2; I.3; I.4.
3. Các đơn vị khác căn cứ nội dung gợi ý tại mục I để đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện trong Tháng Thanh niên.
4. Phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn cho thanh niên về chính sách hỗ trợ đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, vay vốn làm kinh tế.
5. Đối với Đoàn các đơn vị khu vực doanh nghiệp tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức nghề nghiệp, rèn luyện nâng cao kỹ năng tay nghề theo nội dung tại mục I.8; ngoài ra có thể phối hợp tổ chức các diễn đàn giao lưu doanh nghiệp với thanh niên; phối hợp với bộ phận nhân sự doanh nghiệp vừa tiến hành giới thiệu hoạt động doanh nghiệp đến sinh viên vừa có thể sơ tuyển chọn nguồn nhân lực bổ sung cho doanh nghiệp từ những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tại các trường.
6. Đối với Đoàn các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tuyên truyền các chính sách hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang. Những đơn vị có điều kiện có thể tham mưu tổ chức các lớp dạy nghề cho đoàn viên thanh niên trong thời gian tại ngũ nhằm giúp đoàn viên thanh niên có thể tìm việc làm thuận lợi khi hết thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động thanh niên với nghề nghiệp, việc làm trong Tháng Thanh niên, tháng 3/2010. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp với địa phương, đơn vị mình và báo cáo kết quả về Ban Thanh niên, Công nhân, Nông thôn và Đô thị-Tỉnh đoàn , số 06 Hoàng Hoa Thám-Nha Trang, ĐT: 3820111, Email: duongth0101@gmail.com trước ngày 14/3/2010 để tổng hợp báo cáo Thường Trực Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn./.

Nơi nhận:
– Ban TNCN ĐT TW Đoàn
– Các Ban Tỉnh đoàn;
– Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
– Lưu VP-Ban TNCN NT&ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quỳnh Nga