Tổ chức lễ trưởng thành Đoàn viên

254

I. QUY ĐỊNH CHUNG

– Đoàn viên tròn 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn. Lễ trưởng thành cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn viên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5,15/10 và ngày 22/12 hàng năm(4 đợt). Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của chi đoàn.

– Lễ trưởng thành Đoàn được tổ chức ở Đoàn cơ sở hoạc chi đoàn cơ sở.

II. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

1. Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên tròn 30 tuổi không giữ nhiệm vụ trong cơ quan lãnh đạo hay công tác chuyên môn của Đoàn và thông báo cho đoàn viên đó biết.

2. Khi có danh sách đoàn viên tròn 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn cần tổ chức gặp mặt để nắm nguyện vọng của một số đoàn viên có yêu cầu tiếp tục ở lại sinh hoạt Đoàn, đồng thời lập danh sách báo cáo với Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

3. Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú thì trong buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của Đoàn viên trưởng thành.

3. Trao “Giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành” và tặng phẩm kỷ niệm(nếu có) cho đoàn viên trưởng thành.

4. Đại diện đoàn viên trưởng thành phát biểu cảm tưởng.

5. Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn(nên là đoàn viên mới) phát biểu.

6. Đại biểu cấp ủy và các đại biểu khác phát biểu.

7. Kết thúc.