Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân

223

Ngày 17-12-2010, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007 – 2010).


  Các tập thể được biểu dương tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 4 năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách bài bản, chặt chẽ, thường xuyên, nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Về tổ chức triển khai các chuyên đề Cuộc vận động, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.378 lớp học với 172.742 lượt người tham dự, trong đó đảng viên là 87.636 lượt người (đạt 94.5%), cán bộ cốt cán, quần chúng ngoài Đảng là 85.106 lượt người (đạt 93.5%). Học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, các đơn vị trong tỉnh đã tiết kiệm được trên 173,260 tỷ đồng; chị em phụ nữ toàn tỉnh đã nuôi 32.260 con heo đất tiết kiệm được số tiền hơn 2 tỷ đồng, 924 hũ gạo tình thương. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân đến liên hệ công tác. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, thay thế 932 thủ tục hành chính (đạt 60% tổng số thủ tục hiện có)… Cuộc vận động đã góp phần tạo nên những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, quốc phòng an ninh. Trong 4 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, Khánh Hòa là một trong những tỉnh có đóng góp ngân sách Trung ương; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.758 tỷ đồng (2010), tăng 18% so với cùng kỳ, vượt 26% so với dự toán Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong 4 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2011 và những năm tiếp theo, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có chất lượng, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Mỗi cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đặc thù công việc của đơn vị…

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007 – 2010).