Tỉnh đoàn: Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp và bổ nhiệm, điều động, phân công cán bộ

214

Sáng 23/01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp và trao các Quyết định chỉ định Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp và bổ nhiệm, điều động, phân công cán bộ đối với 7 đồng chí.

trao quyet dinh dieu dong can bo 2017 af84e
Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn trao Quyết định cho các cá nhân và lãnh đạo các Ban có cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định chỉ định đồng chí Phạm Tiến – Trưởng Ban Đoàn kết – Tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và bổ nhiệm đồng chí Đoàn Thị Mỹ Thuận – Phó phụ trách Văn phòng Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; điều động đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn, giữ chức vụ Phó ban; đồng thời, điều động đồng chí Nguyễn Thành Hơn – Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn, đồng chí Tô Thị Tuyết Ngân – Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; phân công đồng chí Hồ Thị Hoàng Phượng đến nhận công tác tại Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, kể từ ngày 01/02/2017 và đồng chí Phạm Bình Dương đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn kể từ ngày 01/01/2017.

BTG