Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác Đoàn năm 2017

413

Ngày 26-01-2018, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động công tác Đoàn năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018 đặc biệt chú trọng tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị. Năm 2018 với chủ đề là “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng chương trình hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân; xây dựng củng cố tổ chức đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi..

Trong năm 2017, Đoàn khối các cơ quan tỉnh vinh dự được Tỉnh đoàn tặng cờ “Xuất sắc toàn diện Khối trực thuộc”, tặng bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; được Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân. Để ghi nhận những thành tích đạt được của các cơ sở Đoàn, tại Hội nghị Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tặng cờ “Vững mạnh xuất sắc toàn diện” cho 23 đơn vị, trong đó có 07 đơn vị nhận cờ “Vững mạnh xuất sắc toàn diện dẫn đầu cụm thi đua” (Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Chi đoàn Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, Chi đoàn các ban Đảng tỉnh Khánh Hòa, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn).

 dc phan hong thai pbt dang uy khoi phat bieu chi dao hoi nghi c5424
Đ/c Phan Hồng Thái – Phó Bí thư đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị
dc phan hong thai pbt dang uy khoi trao bang khen twd cbd04
Đ/c Phan Hồng Thái PBT đảng ủy khối trao bằng khen TWĐ
dc nguyen thi xuan thao trao co vung manh xuat sac toan dien cho cac don vi 87628
Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thảo trao cờ Vững mạnh xuất sắc toàn diện cho các đơn vị
dc nguyen thi xuan thao trao co vung manh xuat sac toan dien dan dau cum thi dua cho cac don vi 34d86
Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thảo,Bí thư đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao cờ  Vững mạnh xuất sắc toàn diện dẫn đầu cụm thi đua cho các đơn vị
trao bang khen tinh doan c3982
 
 dc vo thi duyen trao bang khen cong tac phong chong bao lut 9e581
Đ/c Võ Thị Duyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao bằng khen công tác phòng chống bão lụt

Hoàng Phước