Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

63

Thực hiện Kế hoạch số 147KH/TWHSV ngày 27/8/2012 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Căn cứ Công văn số 6000/UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ II (2013 - 2018). Căn cứ Kế hoạch số 130-KH/HSV ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Được sự thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong 2 ngày 30 và 31/10/2013 tại TP. Nha Trang. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh trong 3 năm học qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX; hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, sáng nay (ngày 30/10), tại Hội trường Thành ủy Nha Trang (TP. Nha Trang), Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I khai mạc phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đồng chí Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn đến dự cùng 200 đại biểu Đại hội là những hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 29 ngàn hội viên sinh viên trong toàn tỉnh.

Trong phiên làm việc này, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành các nội dung chương trình của Đại hội gồm 9 đồng chí, giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, quy chế và nội quy làm việc của Đại hội; hướng dẫn các đại biểu tiến hành thảo luận góp ý Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II và Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX.

Chiều nay (ngày 30/10), Đại hội sẽ tiếp tục phiên làm việc thứ nhất với các nội dung: Báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II và Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa I (2010 - 2013) tuyên bố hết nhiệm kỳ; Thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II (2013 - 2018); Ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm tra, hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II (2013 - 2018); Hiệp thương bầu cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II hiệp thương bầu cử Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Một số hình ảnh ghi lại trong phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

images dh hsv 2013 6 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất
Sáng 30/10, khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

images dh hsv 2013 2 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

images dh hsv 2013 1 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất
200 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 29 ngàn hội viên sinh viên về dự Đại hội

images dh hsv 2013 4 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

images dh hsv 2013 5 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất
Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí và giới thiệu Thư ký Đại hội

images dh hsv 2013 7 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

images dh hsv 2013 8 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

images dh hsv 2013 9 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất

images dh hsv 2013 10 - Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018, phiên thứ nhất
Đại biểu tiến hành thảo luận góp ý Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II và Văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX

Ngọc Thảo

we love nha trangwe love nha trang