Danh sách phân công thành viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa - Khóa VI (2009 -2014)

17

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Nha Trang, ngày  27 tháng 01 năm 2010

 

DANH SÁCH

Phân công thành viên Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa

Khóa VI - nhiệm kỳ 2009-2014

A. BAN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

Anh Võ Tấn Bình

Anh Bảo Thọ

Anh Huỳnh Mộng Giang

Anh Nguyễn Trọng Trung

Trưởng ban

Phó ban

Phó ban

Phó ban

 

Gồm 03 tiểu ban như sau:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

I.

Tiểu ban xây dựng Hội trên địa bàn dân cư:

1.

Anh Bảo Thọ

UBH thành phố Nha Trang

Trưởng tiểu ban

2.

Anh Lê Quang Phương

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Phó tiểu ban

3.

Anh Vũ Trọng Nghĩa

UBH thị xã Cam Ranh

Ủy viên

4.

Anh Nguyễn Thanh Phong

UBH huyện Ninh Hòa

Ủy viên

5.

Anh Võ Văn Toàn

UBH huyện Diên Khánh

Ủy viên

6.

Chị Nguyễn Thị Ly

UBH huyện Vạn Ninh

Ủy viên

7.

Anh Phạm Tiến

UBH huyện Cam Lâm

Ủy viên

8.

Chị Nguyễn Thị Phấn

UBH huyện Khánh Vĩnh

Ủy viên

9.

Anh Cao Văn Ty

UBH huyện Khánh Sơn

Ủy viên

10.

Anh Trần Đại Dương

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Ủy viên

11.

Đại đức Thích Giác Nghĩa

Chùa Vạn Đức Nha Trang

Ủy viên

12.

Sơ Nguyễn Thị Hồng Huệ

Dòng Khiết Tâm-Bình Cang - NT

Ủy viên

13.

Chị Võ Tuyết Hương

UBH xã Ninh Hà - Ninh Hòa

Ủy viên

14.

Chị Trần Thị Bích Ngọc

UBH xã Diên Sơn - Diên Khánh

Ủy viên

III.

Tiểu ban xây dựng Hội trong học sinh - sinh viên

15.

Anh Huỳnh Mộng Giang

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Trưởng tiểu ban

16.

Anh Nguyễn Văn Nhuận

Đoàn khối CQ Dân chính Đảng

Phó tiểu ban

17.

Anh Châu Thái Lộc

Sở Giáo dục đào tạo Khánh Hòa

Phó tiểu ban

18.

Anh Đỗ Quốc Việt

HSV Trường ĐH Nha Trang

Phó tiểu ban

19.

Chị Mã Việt Hà

Trường DTNT huyện Khánh Vĩnh

Ủy viên

20.

Anh Phạm Minh Tuyến

HSV Trường CĐSP Nha Trang

Ủy viên

21.

Anh Lê Minh Phong

Đoàn trường CĐVHNT&DL NT

Ủy viên

22.

Anh Đỗ Ánh Dương

Đoàn Trường CĐ SPTW NT

Ủy viên

23.

Chị Hồ Thị Thanh Mai

Đoàn Trường CĐ Y tế NT

Ủy viên

24.

Anh Nguyễn Hữu Thân

Đoàn Trường Cao đẳng Nghề

Ủy viên

25.

Anh Nguyễn Bảo Trị

Đoàn trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ủy viên

III.

Tiểu ban xây dựng Hội trong các Doanh nghiệp

26.

Anh Nguyễn Trọng Trung

Đoàn khối Doanh nghiệp

Trưởng tiểu ban

27.

Anh Trương Ngọc Hưng

UBH tỉnh Khánh Hòa

Phó tiểu ban

28.

Anh Nguyễn Thanh Hải

UBH Cty Yến Sào

Ủy viên

29.

Anh Nguyễn Thanh Tùng

UBH thị xã Cam Ranh

Ủy viên

30.

Anh Nguyễn Quốc Lâm

UBH huyện Cam Lâm

Ủy viên

31.

Anh Nguyễn Sơn Vinh

UBH Cty Sao Mai thế kỷ 21

Ủy viên

32.

Anh Đậu Dương Trần Nguyễn

UBH xã Sơn Bình - Khánh Sơn

Ủy viên

 

B. BAN TUYÊN TRUYỀN

 

STT 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

01.

Anh Phạm Duy Lộc

Sở Thông tin - truyền thông

Trưởng ban

02.

Chị Huỳnh Phương Minh

Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Phó ban

03.

Anh Trần Việt Sỹ Quốc

UBH tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên

04.

Anh Nguyễn Phúc Hiếu

Báo Khánh Hòa

Ủy viên

05.

Chị Cao Đỗ Nhật Quỳnh

Đài PT-TH Khánh Hòa

Ủy viên

 

 

 

C. HỘI ĐỒNG HUẤN LUYỆN

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

01.

Anh Bảo Thọ

UBH thành phố Nha Trang

Chủ tịch

02.

Anh Nguyễn Văn Nhuận

Đoàn khối CQ Dân Chính Đảng

Phó chủ tịch

03.

Anh Trần Việt Sỹ Quốc

Hội LHTN VN tỉnh KH

Ủy viên TT

04.

Bác sỹ Từ Tấn Tài

CLB Thầy thuốc trẻ - BVĐK

Ủy viên

05.

Anh Vũ Trọng Nghĩa

UBH Thị xã Cam Ranh

Ủy viên

06.

Anh Nguyễn Thanh Phong

UBH huyện Ninh Hòa

Ủy viên

07.

Anh Võ Văn Toàn

UBH huyện Diên Khánh

Ủy viên

08.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn

UBH huyện Vạn Ninh

Ủy viên

09.

Anh Phạm Tiến

UBH huyện Cam Lâm

Ủy viên

10.

Anh Cao Văn Ty

UBH huyện Khánh Sơn

Ủy viên

11.

Chị Nguyễn Thị Phấn

UBH huyện Khánh Vĩnh

Ủy viên

12.

Anh Nguyễn Tất Thắng

Huyện đoàn Trường Sa

Ủy viên

13.

Anh Nguyễn Chinh An

UBH thành phố Nha Trang

Ủy viên

14.

Chị Võ Thị Hải Yến

UBH thành phố Nha Trang

Ủy viên

15.

Anh Tô Vũ Ngọc Quang

TT Văn hóa xã hội thanh niên

Ủy viên

16.

Anh Bùi Quốc Vũ

TT Văn hóa xã hội thanh niên

Ủy viên

D. BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1.

Anh Từ Tấn Tài

CLB Thầy thuốc trẻ - BVĐK

Trưởng ban

2.

Anh Lê Quang Phương

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Phó ban

3.

Anh Bùi Văn Tụng

Đoàn BĐBP tỉnh

Ủy viên

4.

Anh Mẫu Tuyên Ngôn

Đoàn Quân sự tỉnh

Ủy viên

5.

Anh Nguyễn Tất Thắng

Huyện đoàn Trường Sa

Ủy viên

6.

Anh Đinh Quang Hưng

Đoàn Công an tỉnh

Ủy viên

 

E. BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1.

Anh Trần Mạnh Dũng

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Trưởng ban

2.

Anh Võ Tấn Bình

UB Hội LHTN VN tỉnh

Phó ban

3.

Anh Lê Hữu Hoàng

Cty Yến Sào Khánh Hòa

Phó ban

4.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Ủy viên

5.

Chị Đinh Thị Hồng Liên

Cty CPTM Địa ốc và DL

Ủy viên

6.

Anh Nguyễn Thanh Tùng

CLB DNT thị xã Cam Ranh

Ủy viên

7.

Anh Nguyễn Quốc Lâm

UBH huyện Cam Lâm

Ủy viên

8.

Anh Nguyễn Thanh Hải

UBH Cty Yến Sào KH

Ủy viên

9.

Anh Đậu Dương Trần Nguyễn

UBH huyện Khánh Sơn

Ủy viên

F. TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ HỘI THANH NIÊN

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

01

Anh Võ Tấn Bình

Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh

Giám đốc

we love nha trangwe love nha trang