Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Infographic

Infographic

Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ về văn bản Luật này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa giới thiệu bộ Infographic Hỏi - Đáp Luật An ninh mạng (trên cơ sở “Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng dưới hình thức hỏi – đáp” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).
Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; có hiệu lực từ ngày...
Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam, thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền...