Kế hoạch Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

22

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA           Khánh Hòa, ngày 5 tháng 6 năm 2012

                       *****

               Số  264 - KH/ĐTN

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

 

Thực hiện theo Kế hoạch Số 04-KH/BTCCT ngày 30 tháng 5 năm 2012     của Ban Tổ chức cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi trong các cấp bộ Đoàn, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

- Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

- Vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; cũng như tình hữu nghị giữa hai tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Chămpasắc, tỉnh Attapư và tỉnh Luangprabang. Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch.

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi: cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết.

a. Thi trắc nghiệm hằng tuần:

+ Cách thức thi:

Người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương.

Truy cập vào một trong các trang web sau đây của Ban Tổ chức cuộc thi để tham gia dự thi:

- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn

- Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn

- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: www.mattran.org.vn

- Đài Truyền hình Việt Nam: www.vtv.vn

- Báo Công an Nhân dân: www.cand.com.vn

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: www.dangcongsan.vn

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn

- Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn

- Tạp chí Quê hương: www.quehuongonline.vn

- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn

- Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn

- Báo điện tử Vietnamnet: www.vietnamnet.vn

- Báo điện tử VnExpress: www.vnexpress.net

- Báo điện tử Dân trí: www.dantri.com.vn

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa: www.khanhhoa.gov.vn

- Báo điện tử Khánh Hòa: www.baokhanhhoa.com.vn

- Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: tinhdoankhanhhoa.org.vn

+ Trả lời câu hỏi thi:

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có 1 phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và thao tác như sau:

- Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, chú ý các dòng có dấu “*” bên cạnh bắt buộc phải điền thông tin vào đó (Họ tên, giới tính, ngày sinh, CMND, địa chỉ, điện thoại liên hệ hoặc E-mail...) và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán" số người trả lời đúng, nhập "mã xác thực" và bấm vào ô "Trả lời".

- Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/tuần. Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu kết thúc của cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

+ Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần:

Thời gian bắt đầu thi trắc nghiệm được tiến hành ngay sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh họp báo, phát động Cuộc thi. Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

b. Thi Viết:

Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.... và phải chuyển tải được một trong các nội dung dưới đây:

+ Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

+ Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

+ Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

+ Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

+ Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

+ Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.

+ Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

+ Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

+ Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Tài liệu tham khảo Cuộc thi vào trang web: tuyengiao.vn

3. Thời gian, địa chỉ gửi bài dự thi:

Thời gian thi viết: Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức Cuộc thi công bố Thể lệ Cuộc thi.

Nơi nhận bài dự thi:

+ Các Huyện, Thị, Thành đoàn gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố của địa phương mình.

+ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn TN Quân sự tỉnh, Đoàn TN Biên phòng tỉnh gửi bài về Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an).

+ ĐVTN, học sinh sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; Đoàn khối Doanh nghiệp và Đoàn khối các cơ quan tỉnh gửi bài bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, số 6 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang). Hạn cuối cùng nộp bài là ngày 15/9/2012. Trên phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Ban Tổ chức cấp tỉnh tiếp nhận, tổ chức chấm, chọn 50 bài dự thi tiêu biểu để gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương trước ngày 31/10/2012.

4. Giải thưởng cuộc thi:

a. Thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần có 7 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải nhất:                                    2.000.000đ

- 01 giải nhì:                                      1.000.000đ

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải:          500.000đ

b. Thi viết:

* Cấp Tỉnh bao gồm các giải:

+ Giải cá nhân:

- 01 giải nhất:                                    2.000.000đ

- 02 giải nhì, mỗi giải:                       1.000.000đ

- 03 giải ba, mỗi giải:                           500.000đ

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải:            300.000đ

+ Giải tập thể:

- 01 giải nhất:                                    2.000.000đ

- 02 giải nhì, mỗi giải:                       1.000.000đ

- 03 giải ba, mỗi giải:                           500.000đ

* Cấp Trung ương bao gồm các giải:

- 01 giải nhất:                                 30.000.000đ

- 02 giải nhì, mỗi giải:                     15.000.000đ

- 05 giải ba, mỗi giải:                      10.000.000đ

- 30 giải khuyến khích, mỗi giải:         5.000.000đ

- Một số giải khác (có phần thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi).

5. Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được cập nhật trên các Website của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức Cuộc thi ngay sau khi kết thúc thi tuần. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố chính thức kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng quý, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần.

- Đối với những người đoạt giải Cuộc thi viết cấp Trung ương, Ban Tổ chức sẽ trao giải tại buổi Lễ Tổng kết cuộc thi của hai nước Việt Nam - Lào tại Bản Đông, tỉnh Savanakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Ban Tổ chức Cuộc thi đài thọ vé tàu, xe và bố trí ăn, ở cho thí sinh đến nhận giải thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Tỉnh đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” đến sâu rộng các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh.

- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi.

- Tập hợp bài thi viết và tổ chức chấm sơ khảo tại đơn vị mình.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc triển khai tham gia cuộc thi của cơ sở.

2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc:

- Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh đoàn để xây dựng Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi tại địa phương, đơn vị mình; nghiêm túc triển khai thực hiện ở cơ sở; khuyến khích, động viên ĐVTN tích cực tham gia cả về số lượng và chất lượng bài thi.

- Lưu ý nộp bài thi viết theo đúng phần II, mục 3 của Kế hoạch này.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” là một hoạt động quan trọng, thiết thực của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, góp phần cùng cả nước hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai phát động cuộc thi rộng rãi trong đoàn viên thanh niên./.

 

         

                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                 BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban TGTWĐ, VPTWĐ (b/c);

- Ban TGTU, Ban DVTU, VPTU (b/c);

- Các huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban TG.

Hồ Văn Mừng

 

 

we love nha trangwe love nha trang