Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Tổng hợp

Tổng hợp

Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -...

Ngày hội “Tuyển dụng việc làm và tư vấn khởi nghiệp”

Ngày hội “Tuyển dụng việc làm và tư vấn khởi nghiệp” -------- Tỉnh đoàn Khánh Hòa thông báo Nhằm thiết thực hỗ trợ,...

Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017 tại Khánh Hòa

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 do báo Tuổi Trẻ  tổ chức nhằm mang thông tin của kỳ...

Chương trình công tác năm 2017 – Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA *** Số: 17 -CTr/TĐTN-VP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Khánh Hòa, ngày...

Phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Chiều 9/11, tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III,...

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Chương trình...

 Tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, năm 2016,...

Giao ban báo cáo viên quý IV/2016

Chiều 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức buổi họp giao ban báo cáo viên Tỉnh đoàn quý IV/2016. Tại buổi họp,...

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 –...

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMBAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA***Số: 295 CT/HSV  Nha Trang, ngày 18 tháng 09 năm 2015...

Điều lệ Hội Sinh viên

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐIỀU LỆ CỦA HỘI SINH VIÊN...